nieuws

Certificering adviesbureaus noodzakelijk

bouwbreed Premium

De brand in de Ostankino-toren is uitgewoed en Moskou inventariseert de schade. Dat roept de vraag op hoe het is gesteld met de brandveiligheid van Nederlandse hoogbouw. Door ontbrekende regelgeving moet de brandweer meestal in de verdediging bij de bouwers. En op de deskundigheid van brandveiligheidsadviseurs valt vaak heel wat af te dingen.

“Uit oogpunt van brandpreventie zat de Ostankino-toren slecht in elkaar. Een zelfblusinstallatie die niet werkte en brand die zich via de schacht nota bene naar beneden verplaatste. De compartimentering deugde niet.” R. Hagen, hoofd expertise en onderzoek van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra), laat zijn licht schijnen over de brand in de zendtoren van Moskou. Voor zover hij daartoe in staat is, want hij ook maar afgaan op de informatie uit de media.

Afkitten

Hagen vermoedt dat het kort na de oplevering van de Ostankino-toren wel goed zat met de compartimentering van de schacht. “Maar hoe gaat dat in de praktijk? Zo’n gebouw is geen vier maanden open of er moet al een nieuwe kabel worden getrokken die de scheiding tussen de compartimenten doorbreekt. Brandveilig afkitten is goed mogelijk, maar gebeurt niet altijd. En het toezicht schiet daarin tekort.” Dat laatste is in Nederland niet anders volgens Hagen. Tot en met de bouwvergunning gaat het goed, maar daarna gaan capaciteitsproblemen bij de handhaving een rol spelen. Somberder nog is ir. P. van de Leur van het centrum voor brandveiligheid van TNO Bouw. Volgens hem gaat het ook met de bouwvergunningen nog wel eens fout. Gemeenten trekken soms niet meer dan twee uur uit om een groot bouwplan op brandveiligheid te beoordelen en concentreren zich dan op de bekende zaken als compartimentering en de vluchtroutes. Voor het controleren van gecompliceerde doorslagberekeningen ontbreekt het hen eenvoudigweg aan expertise.

Ingewikkeld

Hagen stelt daar tegenover dat het Bouwbesluit de controle wel nodeloos ingewikkeld maakt. Voor gebouwen boven zeventig meter zijn sowieso geen eenduidige regels. Via heel veel rekenwerk kom je uiteindelijk uit bij de oude vuistregels van voor het Bouwbesluit, als de regels en de ingewikkelde software al niet door de adviesbureaus worden misbruikt om het ontwerp van de architect door de procedure te loodsen. Daarin vindt hij Van de Leur aan zijn zijde. “Bij de adviesbureaus bevindt zich veel kaf tussen het koren. Certificering is hard nodig.” Ook de betere adviesbureaus willen daar aan. Adviesbureau Peutz bijvoorbeeld is nauw betrokken bij een overleg daarover onder leiding van het Nationaal Preventie Centrum. De complete brandveiligheid van een gebouw certificeren gaat Hagen weer veel te ver. Hij schrikt daarvoor terug, zolang bouwers plannen indienen waar op de zolder een onbestemde ruimte staat getekend die in de verkoopbrochure onverbloemd wordt aangeprezen als extra slaapkamer. Dat scheelt flink in de kosten voor brandveiligheidsvoorzieningen.

Reageer op dit artikel