nieuws

Bouwaandelen weer in trek

bouwbreed

De belangstelling van beleggers voor de bouw zal de komende jaren weer toenemen. Dat voorspelt Iris, het onderzoeksinstituut van Rabobank en Robeco. Als Iris gelijk krijgt, is het afgelopen met de magere beursprestaties van de Nederlandse beursgenoteerde bouwbedrijven.

De denktank is optimistisch over de nabije toekomst: “Goede winstvooruitzichten in combinatie met een lage waardering maken beleggen in de sector aantrekkelijk.” Beleggers toonden de afgelopen twee jaar weinig interesse in de bouwfondsen. Problemen bij projecten in het buitenland maakten de bouwfondsen niet populair, constateert Iris in het augustusnummer van Ups and Down, het beleggingstijdschrift van de Rabobank. Bovendien gaven professionele beleggers de voorkeur aan AEX- aandelen, met 25 fondsen de belangrijkste index van de Nederlandse aandelenmarkt. In de AEX-index zijn geen bouwfondsen vertegenwoordigd. Volgens Iris zijn de Nederlandse bouwers te klein om in belangrijke beursindices als de AEX of de Eurostoxx-50 te worden opgenomen. De bouwers zijn gerangschikt onder de noemer lokale fondsen, of opgenomen in de zogeheten midkap-index. Dit is de index van een aantal middelgrote Nederlandse bedrijven, waarin de handel in aandelen, in vergelijking met de AEX-index, op een lager pitje staat. De koersontwikkeling van de bouwaandelen bleef de afgelopen jaren achter bij die van de AEX. Teleurstellende prestaties van grote bouwbedrijven als HBG (grote verliezen in Duitsland) en Ballast Nedam (betalingsproblemen in Saudi- Arabië) vormden de belangrijkste oorzaken.

Grote projecten

Maar, schrijft Iris, “het zou echter te ver gaan de problemen bij bovengenoemde bedrijven door te trekken naar de gehele bouwsector. Vooral in Nederland zijn er ontwikkelingen gaande die de belangstelling voor de bouw weer zullen aanwakkeren.” Iris doelt in de eerste plaats op de aanstaande uitvoering van grote infrastructurele projecten als de Betuwelijn en de HSL. “Vanwege de omvang van deze projecten zullen alle Nederlandse bouwers hiervan profiteren.” De grote winnaars in dit verband zijn Heijmans en Volker Wessels Stevin, vanwege hun sterke positie in de Nederlandse infrastructuurbouw. De grote projecten hebben volgens Iris vorig jaar zelfs de resultaten van de Nederlandse bouwers gedrukt, doordat zij aanbestedingskosten moesten maken om te bieden op deze projecten.

Stapelen van stenen

In de tweede plaats profiteren bouwers van de krappe woningmarkt. Dat geldt met name voor bouwbedrijven met belangrijke grondposities (en eigen woningbouwprojecten) als Heijmans en NBM-Amstelland. Een belangrijke groeimarkt in de toekomst is de stadsrenovatie. “Ook van deze ontwikkeling zullen de Nederlandse bouwers profiteren”, concludeert de denktank. Het onderzoeksinstituut noemt nog vier factoren waarom de beleggers de bouwfondsen niet meer links kunnen laten liggen. Allereerst het feit dat het tijdperk van het “stapelen van stenen” voorbij is. De Nederlandse bouwers houden zich volop bezig met aan bouwen gerelateerde activiteiten: gebouw- en energiebeheer, bodemsanering, park- en verkeersmanagement, aanleg en beheer van telecominfrastructuur. De groei van deze bouwgerelateerde activiteiten vermindert het “risicoprofiel” van de bouwers. De beursgenoteerde bouwbedrijven zullen het meest profiteren van nieuwe bouwtrends (ondergronds bouwen en combinaties van woningbouw, utiliteits- en infrastructuurbouw) en nieuwe contractvormen (projectontwikkeling en privaat gefinancierde oplossingen). “Zij zijn actief in alle segmenten. Dit stelt hen in staat met geïntegreerde oplossingen te komen. Hierdoor kunnen zij sneller groeien dan de sector als geheel.”

Negatief nieuws

De slechte beursprestaties van de afgelopen jaren hadden zelfs een positieve kant. “Wij denken dat er wel erg veel negatief nieuws in de koers van bouwaandelen is verdisconteerd.” Met andere woorden: voor de bouw kan het alleen maar beter gaan op de beurs, zeker als de vele positieve ontwikkelingen binnen de sector meer aandacht krijgen. Voorts wijst onderzoeksinstituut Iris erop dat de verminderde belangstelling voor telecom-, media- en technologieaandelen de prestaties van de bouwfondsen zal doen opkrikken.

Reageer op dit artikel