nieuws

Bouw blijkt sector met grootste personeelsnood

bouwbreed

Een jaar geleden durfden bouwbedrijven nauwelijks toe te geven dat ze geen personeel konden vinden. Nu melden de bedrijven het uit zichzelf.

Iedereen in de sector kampt met hetzelfde probleem en waarom zou je dan nog de waarheid verbloemen? Bouwer NBM-Amstelland en de aan de bouw gerelateerde technische dienstverlener GTI noemden onlangs tijdens de presentatie van hun halfjaarcijfers expliciet dat ze moeilijk aan gekwalificeerd personeel kunnen komen. De krapte op de arbeidsmarkt remt de winstgroei af en beperkt de groei. De bouw heeft van alle sectoren de meeste moeite om nieuw personeel te vinden, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Eind september vorig jaar waren 11.400 van de 14.600 vacatures in de bouw moeilijk in te vullen (78 procent), constateert het CBS. In 1998 was 68 procent van de openstaande banen in de bouw moeilijk vervulbaar. Landbouw en visserij en financiële instellingen scoren met respectievelijk 72 en 60 procent iets lager. Sinds september vorig jaar lijkt het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt alleen nog maar groter te zijn geworden. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) verklaarde onlangs dat eind april 2000 81 procent van de bouwbedrijven openstaande vacatures had. Een kwart van de bedrijven ondervond daardoor zelfs stagnatie in de werkzaamheden. Prof. A. Buur van het EIB verklaarde anderhalve week geleden tegenover Cobouw dat al diverse maanden achtereen het tekort aan personeel als “stagnatiefactor” toeneemt. Ondertussen nemen ziekteverzuim, instroom in de wao en overwerk in de bouw toe. Tussen deze verschijnselen en de krapte op de arbeidsmarkt/drukte in de sector lijkt een duidelijk verband te bestaan. Het tekort aan werknemers veroorzaakt meer overwerk en doet de werkdruk bij de werkende bouwvakker flink stijgen. Een hoger ziekteverzuim lijkt het gevolg te zijn. Personeelsproblemen geen taboe meer

Reageer op dit artikel