nieuws

Betuweroute mogelijk pas in 2006 in gebruik

bouwbreed

De Betuweroute wordt mogelijk pas in 2006 opgeleverd. Het leggen en verleggen van kabels en leidingen, een klus die voorafgaat aan de daadwerkelijke bouw, verloopt erg langzaam en ligt bijna overal achter op schema. Hierdoor dreigt het hele bouwproces te worden vertraagd. Een team van specialisten buigt zich over de problematiek en gaat zich inspannen om het tijdverlies zoveel mogelijk te beperken.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat er nog steeds van uit dat indienststelling van de Betuwelijn in 2005 haalbaar moet zijn. Het houdt zich daarbij vast aan een risicoanalyse, die is gemaakt om de voortgang van het project zo goed mogelijk te kunnen bewaken. Daarbij is vastgesteld dat de oplevering tussen 1 juli 2005 en april 2006 zal plaatsvinden. Als het echter lukt de problemen te beheersen die nu zijn gerezen, vindt de oplevering met 80 procent zekerheid plaats in november 2005. “Dat is dus nog steeds in 2005. Dat jaar hebben we steeds genoemd. Daarom spreken wij niet van vertraging. We weten dat er nu in veel media berichten verschijnen, maar er is sprake van een storm in een glas water”, zegt woordvoerster De Keulenaar van Verkeer en Waterstaat. Volgens De Keulenaar bevindt het bouwproces zich nog in een pril stadium. “Dat is ook de reden waarom we een dergelijke risicoanalyse maken. Daarbij komt precies naar voren waar het fout kan gaan. Vervolgens nemen we daar actie op, uiteraard met de bedoeling vertraging te voorkomen. Zo’n analyse stelt ons in een vroeg stadium in staat te zien wat we moeten doen om de planning te halen.”

Procedures

Uit de achtste voortgangsrapportage van de Betuweroute blijkt dat het 160 kilometer lange tracé voor het verplaatsen van kabels en leidingen is opgedeeld in 233 segmenten. Van deze deelprojecten zijn er 53 uitgevoerd en 27 in uitvoering. Behalve het leggen en verleggen van kabels en leidingen blijken ook de procedures die nodig zijn voor de vergunningen met name in Gelderland traag te verlopen. Suggesties als zou deze anti-Betuweroute-provincie de voortgang bewust traineren werden gisteren door verantwoordelijk gedeputeerde De Bondt van de hand gewezen. Hij benadrukte in het Radio 1-Journaal dat Gelderland niets anders doet dan de regels uitvoeren die het Rijk zelf voor procedures heeft gesteld. Behalve de indienststelling van het stuk Betuweroute langs de A15 dreigt ook die van de Verlegde Havenspoorlijn later plaats te vinden. De risicoanalyse gaat uit van oplevering tussen 1 juli 2003 en 1 oktober 2004. Waarschijnlijk (kans 80 procent) wordt het maart 2004. Het ministerie verwacht echter vertraging die is ontstaan bij de reconstructie van het Vaanplein kan worden gecompenseerd door zoveel mogelijk werk gelijktijdig uit te voeren.

Reageer op dit artikel