nieuws

Arbovoorlichters dak op

bouwbreed Premium

Vijf arbo-voorlichters gaan binnenkort op bouwplaatsen voorlichting geven over de arbeidsomstandigheden van dakdekkers.

Het project “Veilig en Gezond op het dak” is een uitvloeisel van een arboconvenant, dat op korte termijn ondertekend zal worden door werkgevers en werknemers, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Sectorraad Bitumineuze- en Kunststofdakbedekkingsbedrijven. Cao-partners maken zich al langere tijd zorgen over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de sector als gevolg van risicovolle omstandigheden en ongevallen. Daarom besloten zij het verbeteren van veiligheid en gezondheid voor de circa 3500 werknemers op het platte dak tot speerpunt van beleid te maken.

Reïntegratie

Hoe broodnodig dat is, blijkt uit een omvangrijke controle die de Arbeidsinspectie in 1998 hield. Op driehonderd van bijna vijfhonderd bezochte bouwplaatsen trof de inspectie levensgevaarlijke situaties aan. Vijftig keer ging het echt fout, waarvan zes met dodelijke afloop. Algemeen directeur van de Arbeidsinspectie drs. ing. P. Huijzendveld noemde de resultaten van de actie destijds “dramatisch”. Onveilig werken bleek eerder regel dan uitzondering. De arbovoorlichters beginnen omstreeks half november met hun werkzaamheden. De zes weken daarvoor krijgen zij een korte opleiding. Onder de slogan ‘Veilig en Gezond op het dak’ zullen de arbovoorlichters werkgevers en werknemers voorlichten en adviseren over het gebruik van zogenoemde arbohulpmiddelen en het beoordelen van werkplekken op de genomen en/of te nemen maatregelen ter bestrijding van arbeidsrisico’s.

Risico’s

In eerste instantie richt het project zich op bestrijding van arbeidsrisico’s; de fysieke belasting en de veiligheid. In een later stadium krijgen, via een aanvullend convenant, werkdruk en versnelde reïntegratie in het eerste ziektejaar extra aandacht. Onder de arbovoorlichters bevinden zich geen arbeidsgehandicapten. De inschakeling van deze groep was ook geen expliciete doelstelling van het project, zoals dat bij het arboconvenant voor de bouw wel het geval is.

Kennis

“We hebben gekozen voor kwaliteit. Helaas zijn er geen wao’ers bij”, zegt beleidsmedewerker B.M. Nouwens van de Sectorraad Bitumineuze- en Kunststofdakbedekkingsbedrijven. Enerzijds is gekozen voor werknemers tussen de 40 en 45 jaar met een goede theoretische kennis van arbeidsomstandigheden en anderzijds voor vijftigers met veel ervaring in het vak, maar die nu niet meer op daken werken. “Zij willen heel graag de veiligheid op het dak verbeteren”, zegt Nouwens over de laatste groep.

Reageer op dit artikel