nieuws

Aanbesteding A59 begint dit jaar

bouwbreed

Noord-Brabant begint nog dit jaar met een Europese aanbestedingsprocedure voor de aanleg van het stuk rijksweg A59 tussen Oss en Den Bosch. Het is volgens een woordvoerder van de provincie de bedoeling dat de snelweg, die een einde moet maken aan de verkeersproblemen op het traject tussen de twee steden, in 2003 is voltooid.

Dat is veel eerder dan het ministerie van Verkeer en Waterstaat had gepland in het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport (MIT). Volgens dit financieringsprogramma komen pas in 2007 de eerste rijksgelden beschikbaar. De overeenkomst die Rijk en provincie vorige week hebben gesloten maakt het mogelijk dat de kosten worden voorgefinancierd. De provincie gaat optreden als opdrachtgever voor de bouw. Het is de bedoeling dat een aannemersconsortium het geld leent en inbrengt.

Jaarlijkse vergoeding

In ruil daarvoor mag deze combinatie de weg ontwerpen, bouwen en gedurende vijftien jaar onderhouden. Het consortium krijgt hiervoor van de provincie een jaarlijkse vergoeding, waaruit het zijn marge moet halen. Het Rijk betaalt op zijn beurt de provincie zodra het MIT-geld beschikbaar komt. Het stuk snelweg mag maximaal 240 miljoen gulden kosten, het bedrag dat het Rijk vanaf 2007 wilde uittrekken. Het is voor het eerst dat het Rijk een overeenkomst sluit met een provincie voor een dergelijke financiering van een rijksweg. Noord-Brabant is intensief gaan nadenken over alternatieve financieringsconstructies toen minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat ruim anderhalf jaar geleden liet blijken voorlopig geen geld te hebben voor een aantal belangrijke infrastructurele werken. “Eigenlijk was er toen alleen geld voor de Randstad en niet voor andere delen van het land. Maar wij wilden met de A59 niet zo lang wachten. De problemen op het traject Oss-Rosmalen-Den Bosch zijn te groot. De provincie zag het als haar verantwoordelijkheid een oplossing te bieden, ook als het Rijk geen geld kon leveren”, aldus de provinciewoordvoerder. Bijzonder aan de gekozen constructie is dat die niet leidt tot tolheffing. Andere plannen voor particuliere aanleg van wegen, zoals de A4 Midden Delfland, gaan ervan uit dat het bedrijfsleven de kosten terugverdient door automobilisten te laten betalen voor het gebruik van de weg.

Bank

In het Brabantse geval moet de aannemerscombinatie via een bank een aantrekkelijke financiering zien te krijgen. De aannemer kan dankzij het langlopende onderhoudscontract veel efficiencyvoordelen behalen. Daar zit een deel van de winst voor het bedrijfsleven. Door onderhoudsarme materialen te gebruiken, blijven de kosten van onderhoud beperkt. Het consortium Via Agora, bestaande uit Dura-Vermeer, Heijmans en Volker Wessels Stevin, Philips, P2 Managers en ABN-Amro heeft in het najaar van 1998 aangegeven brood te zien in het zelf aanleggen en onderhouden van de A59. De combinatie van bedrijven bood Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant een projectplan aan. In een reactie op de overeenkomst tussen Netelenbos en de provincie reageert Via Agora enthousiast. “Met veel belangstelling wordt uitgekeken naar de aanbestedingsprocedure”, aldus het consortium. Via Agora heeft de buit echter nog niet binnen. De woordvoerder van de provincie stelt nadrukkelijk dat nog niet is gekozen voor een combinatie. “Er komt een normale aanbestedingsprocedure die voldoet aan de Europese regels.”

Reageer op dit artikel