nieuws

Zwijgplicht

bouwbreed

Regelmatig duiken in de publiciteit berichten op over sjoemelende, van fraude verdachte en overvragende bouwbedrijven. Mede omdat de sector zich alleen met ‘geen commentaar’ lijkt te verweren, is het imago van de bouw ronduit slecht te noemen.

Het moet gezegd dat de overheid, met name het ministerie van Verkeer en Waterstaat, medeschuldig is aan die verslechtering van het imago door geruchten aan te wakkeren en tegelijk de bouwbedrijven de mond te snoeren. Bij alle grote projecten, zoals de HSL-Zuid en Betuwelijn, is het inmiddels gebruikelijk dat marktpartijen zijn gebonden aan een door de overheid als opdrachtgever opgelegde zwijgplicht. Woordvoerders van het ministerie van Verkeer en waterstaat vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat alleen zij iets over een project mogen zeggen. Grote aannemers als HBG, Boskalis en Volker Wessels Stevin mogen niet anders geven dan ‘geen commentaar’ als hun mening wordt gevraagd. Zij zijn verplicht te verwijzen naar het ministerie. Wie niet tekent voor deze clausule mag geen zaken doen met het ministerie en een bedrijf dat uit de school klapt kan maatregelen verwachten. Geen manier van werken vinden veel woordvoerders van de bouwers, maar ze hebben geen keus. Ze zwijgen uit eigenbelang, want de staat is een machtige opdrachtgever. Het is hen verboden te reageren op vragen hoe deelcontracten er uit zien en hoe de miljarden belastinggeld zijn verdeeld. Of welk gebrek aan technische snufjes bijvoorbeeld de onderbouw van de HSL-Zuid duurder maken. Ook komt geen antwoord op de vraag waarom een pergolaconstructie bij Hoogmade is gekozen. Dat heeft Rijkswaterstaat in haar wijsheid besloten en daar blijft het bij. Minister Netelenbos heeft ook zonder commentaar van de bouwers, haar handen al vol aan lastige vragen uit de Tweede Kamer. Onder het mom van bescherming van bedrijfsgeheimen wordt zo echter transparant bestuur geweld aangedaan. Funest voor het imago van bouwers is dat zij niet in verweer kunnen komen tegen geruchten over fraude, uitsluiting bij aanbesteding en gegoochel met winst. Netelenbos droeg daar onlangs nog haar steentje aan bij met de beschuldiging dat bouwers bij de aanbesteding van de HSL-Zuid onder een hoedje hadden gespeeld en een veel te duur bod zouden hebben uitgebracht. Bang om het eigenbelang te schaden, onthielden bouwers zich maar liever van commentaar. Omdat individuele bouwbedrijven tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden, zou hun koepel, de AVBB, handelend moeten optreden. Onder deze federatieve vlag moet de bouw paal en perk stellen aan de opgedrongen zwijgplicht en daarmee gepaard gaande verslechtering van het imago van de bouw.

Reageer op dit artikel