nieuws

Zevenhonderd woningen op nieuwe heipalen

bouwbreed Premium

Op het Leidseplein en in de Fabriciusstraat in Haarlem wordt op dit moment hard gewerkt aan het herstel van de funderingen. De gemeente Haarlem, die als geen andere gemeente in Nederland kampt met de gevolgen van de palenpest door toepassing van grenen heipalen, is op grote schaal bezig met de gesubsidieerde aanpak van zevenhonderd woningen.

Het probleem van de palenpest is inmiddels bekend. In de afgelopen paar jaar zijn al een paar honderd woningen voorzien van een nieuwe fundering. Omdat de eigenaren de opdracht voor herstel zelf verstrekken en de werkzaamheden voor een deel zelf kunnen uitvoeren, zijn er wel verschillen in de werkwijze en de uitvoering. Zelfwerkzaamheid wordt alleen geaccepteerd als aan de eisen van de gemeente, als verstrekker van de subsidies, wordt voldaan. In de Fabriciusstraat is Timmer- & Bouwbedrijf A.D. – Schoten bezig met het maken van de bekistingen voor de funderingsstroken, het aanbrengen van het wapeningsstaal en rioleringen. Directeur A. Damstra van A.D. – Schoten woont zelf in de Fabriciusstraat: “Als bewoner wilde ik het liefst zelf de werkzaamheden uitvoeren, maar omdat wij als timmerbedrijf geen bouwkundig werk mogen aannemen, treedt P. Beers BV Stalen Buispalen als hoofdaannemer op.” Beers heeft de heiwerkzaamheden verricht en het timmerbedrijf voert het overige werk als onderaannemer uit.

Opgehangen

In elke woning zijn gemiddeld negen heipalen geslagen met een lengte van ongeveer zeven meter. Maar niet alle woningen in de Fabriciusstraat krijgen een nieuwe fundering. Een woning die tussen twee woningen in zit, die wel een nieuwe fundering krijgen, wordt als het ware met zijn bouwmuren opgehangen aan de onderheide woningen. Betonnen randbalken aan de buitenzijde ondersteunen de voor- en achtergevels. Dit geeft een besparing op de uitgaven en minder overlast voor de eigenaren. Irma Bunschoten van bouwbureau Oost legt uit dat dit kleine project geen voorbeeldproject is, omdat de werkwijze en uitvoering verschillen van overige projecten. “Zelfwerkzaamheid komt bij dit werk niet vaak voor. Bovendien wordt de uitvoering waarvoor gekozen is, bij nieuwe projecten niet meer geaccepteerd. De bewoners hebben hier namelijk gekozen voor houten vloeren en de gemeente accepteert alleen nog maar betonnen vloeren.”

Dragende zandlaag

Aannemingsbedrijf Marc de Wit BV voert in opdracht van de bewoners het funderingsherstel op het Leidseplein uit. Voor gemiddeld tachtigduizend gulden per woning krijgen de eigenaren een nieuwe fundering, waarvan de nieuwe heipalen ook hier door Beers worden geheid. Ook hier worden gemiddeld negen heipalen per woning geslagen. Alleen in deze buurt zit de dragende zandlaag op veertien meter. De stalen buispalen worden op maat aangevoerd, afhankelijk van de hoogte van de ruimte in de woning. Een heistelling met een valblok van zeshonderd kilo staat in één van de woningen. Met elke klap rammelen de ramen in de kozijnen. Volgens Wilto Beurskens, uitvoerder van Marc de Wit, verloopt het werk zonder problemen. Naar verwachting worden de woningen op het Leidseplein in de eerste week van oktober opgeleverd.

Kosten

Uit kostenoogpunt zullen ook hier niet alle ruimten worden onderheid. Beurskens licht toe: “Dat komt wel goed uit. Er zijn nu eenmaal mensen die eigenlijk zo min mogelijk met het project te maken willen hebben. Als het dan meezit, hoeven die mensen niet tijdelijk naar een wisselwoning te verhuizen. De kosten worden natuurlijk wel verdeeld.” Marc de Wit BV heeft verschillende offertes uitgebracht. Behalve funderingswerk vindt ook herstelwerk aan gevels plaats. Sommige eigenaren willen meteen van de gelegenheid gebruik maken om de hele woning op te knappen. Zelf heeft Beurskens het funderingswerk wel een beetje gezien: “Ik ben nu al anderhalf jaar alleen met funderingen bezig. Als verandering zou ik tussendoor wel even een ‘nieuwbouwtje’ willen doen.”

‘Bij elke klap rammelen de ramen’

Reageer op dit artikel