nieuws

Wolmaniseren van hout blijft in het verdomhoekje

bouwbreed

Het gedeeltelijke verbod op de productie van met wolmanzouten verduurzaamd hout blijft van kracht. En de Nederlandse overheid mag van het Hof in Den Haag gewoon doorgaan met het voorbereiden van aanvullende wettelijke maatregelen. VROM is tevreden met deze uitspraak, de Vereniging van Houtverduurzamingsbedrijven (VHN) niet.

De uitspraak houdt in dat het sinds 14 mei 2000 in Nederland geldende verbod op de productie van gewolmaniseerd hout voor gebruik buitenshuis gewoon overeind blijft. Althans, wat betreft de Nederlandse markt: productie voor het buitenland blijft volledig vrij, ongeacht de toepassing. Het ministerie van VROM werkt nu aan een importverbod voor gewolmaniseerd hout. Dit om te voorkomen dat verduurzaamd hout uit Nederland via het buitenland weer op de binnenlandse markt opduikt. Op dit moment is ongeveer tweederde van het geïmpregneerde hout op de Nederlandse markt afkomstig van buitenlandse producenten. Het gerechtelijk oordeel betekent dat hout bedoeld voor gebruik buitenshuis in Nederland, niet meer mag worden geïmpregneerd met het traditionele mengsel van koper-, chroom- en arseenverbindingen. Deze zogeheten wolmanzouten geven aan het behandelde hout een licht groene kleur en beschermen het ruim 15 jaar tegen rotten. Volgens het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen is het metaalzoutenmengsel niet veilig genoeg. De VHN bestrijdt dat en is overtuigd van de veiligheid van de producten. De organisatie vindt dat de koers van de overheid volledig in tegenspraak is met de Europese uitgangspunten wat betreft vrij handelsverkeer en uniforme regels binnen de EG. “Er is binnen Europa ook erg veel werk gestoken in het op één lijn krijgen van de verschillende regels en normen op dit terrein”, aldus de VHN, “en de Nederlandse bedrijfstak is nota bene met steun van VROM gecertificeerd. We vinden het onbegrijpelijk.” VROM is tevreden: “Het verbod is inmiddels ook goedgekeurd door Brussel”, zegt een woordvoerder, “en we gaan de boel nu helemaal dichttimmeren.” Hij verwacht dat de wettelijke regels per 1 juli 2001 van kracht zullen zijn.

Reageer op dit artikel