nieuws

Waterbarrier vervangt aloude zandzakken

bouwbreed Premium

In de strijd tegen hoogwater brengt Waterblock BV uit Etten-Leur een nieuw systeem op de markt, de waterbarrier. Deze dient ter vervanging van het traditionele stapelen van zandzakken. Het idee is ingebracht voor de International Aquatech Innovation Award en uit de 55 inzendingen inmiddels geselecteerd voor de laatste vijf genomineerden.

De basis van de waterbarrier bestaat uit de bekende mobiele vangrail, die in de wegenbouw dient voor tijdelijke beveiliging en geleiding van het verkeer. In korte tijd kunnen de elementen van deze bestaande barriers worden getransformeerd tot een mobiele dijk. Hiertoe wordt de barrier aan de onderzijde voorzien van een opblaasbare kunststof slab van polyethyleen, waarvan de bevestiging wordt gerealiseerd door middel van een spanconstructie. De opblaasbare kunststof slab zorgt ervoor dat oneffenheden effectief worden afgedicht, waardoor onafhankelijk van de ondergrond een waterdichte constructie ontstaat. De stabiliteit van de barrier wordt verkregen door spanbanden in combinatie met een verankeringsconstructie als schroefankers, slagankers of speciale ankerstenen. Dit is afhankelijk van de situatie. Deze verankeringssytemen kunnen al op voorhand worden aangebracht op plaatsen waar calamiteiten worden verwacht.

Waterwerend

“Nooddijken en dijkverhogingen worden op dit moment nog steeds met zandzakken gerealiseerd”, vertelt Jac. van Ham, directeur van Waterblock BV en uitvinder van het systeem. “Maar het nadeel van zandzakken is, dat deze vrij veel ruimte innemen en de zakken eerst moeten worden gevuld. Ook moeten ze apart worden aangevoerd. Dit is een zeer tijdrovend en arbeidsintensief werk. Bovendien blijkt het water bij langer durende wateroverlast na verloop van tijd door de zandzakken heen te dringen, waardoor alsnog gevaar voor het te beschermen gebied ontstaat. Daarnaast zijn zandzakken relatief zwaar, hetgeen een belasting inhoudt voor de ondergrond. Het voordeel van de waterbarrier is dat deze ook bij een langer benodigde bescherming absoluut waterwerend is”, aldus Van Ham.

SOS-dienst

Het systeem is relatief licht en kan op verschillende soorten ondergrond worden toegepast. Dat is een voordeel op moeilijk bereikbare plaatsen en bij een slechte bodemgesteldheid. De waterbarrier laat zich in relatie tot het gebruik van zandzakken zeer gemakkelijk en snel installeren, terwijl het systeem qua opslag relatief weinig ruimte inneemt. Bovendien is de uitvinding in combinatie met een op te richten landelijke SOS-dienst direct inzetbaar, zonder dat daarin afzonderlijk fors moet worden geïnvesteerd. De milieubelasting van het systeem is gering. Immers, de belangrijkste component, de barrier of mobiele vangrailconstructie, bestaat al en wordt op een alternatieve en geheel nieuwe wijze ingezet, aldus Van Ham.

Landelijke dekking

Waterblock BV is van mening dat bescherming tegen het water preventief van aard dient te zijn. Bij de inzet van de waterbarrier gaat men uit van een landelijke dekking, waarbij zowel het materieel als het personeel op afroep beschikbaar moet zijn, zodat onmiddellijk tot plaatsing van de waterbarrier kan worden overgegaan. Hierbij kan een SOS-dienst goed werk verrichten. Die brengt de lokale situatie in kaart en houdt die up-to-date om in gevallen van nood direct met het juiste materieel en materiaal ter plaatse te kunnen opereren. Deze SOS-dienst sluit aan bij de gedachtevorming van staatssecretaris De Vries. De Vries noemt, onder meer in haar actieplan hoogwater, als één van de hoofddoelstellingen de versterking van het hoogwaterbewustzijn door het opstellen van risicokaarten voor de overstroombare en door hoogwater bedreigde gebieden. Een tweede doelstelling, die mede door de toepassing van de waterbarrier wordt bereikt, is de vermindering van het schaderisico in het jaar 2005 met 10 procent en in 2020 met 25 procent. Bovendien kan de waterbarrier een belangrijke bijdrage leveren aan de publieke opinie aangaande de retentiegebieden, de gebieden die staatssecretaris De Vries heeft aangewezen om, wanneer nodig, te worden gebruikt voor het bergen van het overtollige water.

Proeven

Uit proeven is inmiddels gebleken dat de waterbarrier in geval van nood bij hoog water een goed alternatief is en in een bepaalde behoefte voorziet. Berekeningen hebben uitgewezen dat het product een goede prijs/kwaliteitverhouding kent. Als doelgroepen beoogt Waterblock onder meer hoogheemraadschappen, waterschappen, overheden en industriële bedrijven. Naast toepassingen bij wateroverlast kan de waterbarrier ook worden ingezet bij het opvangen van afval of proceswater bij calamiteiten of voor het maken van een tijdelijk bassin bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden. In het kader van duurzaamheid en waterketenbeheer kan geconcludeerd worden dat de waterbarrier mag worden aangemerkt als een toegevoegde waarde op bestaande systemen. Op het systeem is inmiddels octrooi aangevraagd. De winnaar van de International Aquatech Innovation Award zal op de eerste dag van de Aquatech, 26 september, bekend worden gemaakt.

Reageer op dit artikel