nieuws

Vianed wil proefprojecten voor betere spreiding werk

bouwbreed Premium

De Verenigde Infrastructuur Aannemers Nederland (Vianed) willen met vier proefgemeenten afspraken maken over een betere spreiding van opdrachten voor grond-, water- en wegenbouw. Op die manier willen de infrastructuurbouwers een einde maken aan het probleem van pieken en dalen (discontinuïteit) in het werk en de daarmee gepaard gaande seizoenwerkloosheid.

Op dit moment hebben de bedrijven in de gww-sector vooral veel werk in de periode van april tot oktober. In de winter loopt het aantal opdrachten fors terug. Als gevolg daarvan daalde de afgelopen drie winters het aantal dienstverbanden met bijna 10 procent. Van de ruim 36.000 dienstverbanden werden er ruim 3300 niet benut. Weliswaar kunnen in koude winters niet alle werkzaamheden worden uitgevoerd, maar juist de laatste jaren is daarvan geen sprake. De periode tussen oktober en maart was zeer zacht. Vianed wil dat aannemers meer mogelijkheden krijgen om zelf het werk te spreiden. Door vroegtijdig de opdracht te verstrekken en een einddatum vast te stellen waarop het werk klaar moet zijn, kunnen opdrachtgevers bedrijven in staat stellen een betere planning maken.

Prijsmechanisme

Daarmee wordt voorkomen dat bepaalde perioden overuren moeten worden gedraaid, terwijl mensen in de winter naar huis moeten worden gestuurd. Het niet optimaal kunnen inzetten van personeel kost de bedrijven tussen de drie en vijf procent van hun jaaromzet. Eerdere pogingen om een einde te maken aan het probleem van de discontinuïteit zijn maar ten dele gelukt. Volgens Vianed merken de opdrachtgevers te weinig wat de consequenties zijn van een slechte spreiding van het werk. “Duidelijker moet worden gemaakt dat de veroorzaker baat heeft bij een gedragsverandering. Het prijsmechanisme speelt daarbij een belangrijke rol. Het terugbrengen van de tijdelijke werkloosheid en het aantal overwerkuren heeft een drukkende werking op de bouwprijs”, aldus Vianed in Vianed Magazine. In de vier proefgemeenten, die volgens woordvoerder Dragt van Vianed nog moeten worden geselecteerd, moeten alle instrumenten worden ingezet die discontinuïteit kunnen voorkomen. Uitgangspunt van de pilotprojecten moet zijn dat alle betrokken partijen voordeel hebben. De resultaten kunnen volgens de infrastructuuraannemers model staan voor andere overheidsopdrachtgevers. Zij menen dat geen enkele betrokken partij het zich kan veroorloven de huidige situatie in stand te houden.

Reageer op dit artikel