nieuws

Verkoop Bouwfonds levert miljard op voor stedelijke vernieuwing

bouwbreed Premium

Nederlandse gemeenten hebben tot nu toe ruim 393 miljoen gulden uit de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds gestort in het Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten (SVn). SVn biedt gemeenten de gelegenheid een eigen fonds te vormen dat permanent kan worden aangewend voor volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing.

ABN Amro kocht in januari de Bouwfonds-aandelen voor 2,7 miljard. De bank zegde toen tevens toe de stortingen van de gemeenten in het volkshuisvestingsfonds te verdubbelen met een maximum van 350 miljoen gulden. Met de 393 miljoen gulden, de verdubbeling door ABN Amro en het in kas zijnde geld is nu al 850 miljoen gulden extra beschikbaar. Dat kan nog oplopen tot ruim een miljard. Inmiddels nemen 178 gemeenten deel aan het fonds.

Reageer op dit artikel