nieuws

Veranderingen moeten koers omhoog stuwen

bouwbreed Premium

De ingezette veranderingen moeten ook de beurskoers van Ballast Nedam (circa 7700 werknemers) omhoog stuwen. Die is sinds de beursintroductie van het bedrijf in 1994 30 procent gedaald, terwijl de AEX in die periode verdubbelde.

“We zijn dat verplicht aan onze aandeelhouders, waaronder ook onze certificaathouders”, verklaart Wirken tegenover Pijler. In gesprek met het gespecialiseerde weekblad Beursplein 5 zei Kottman twee weken geleden: “De koers zit op een te laag niveau. Het is aan ons om te bewijzen dat we meer waard zijn.” Optimistisch: “De koers en de winst per aandeel zullen hoe dan ook stijgen. Er zit veel potentie in dit bedrijf. Ballast Nedam is op dit moment een aantrekkelijk aandeel om te kopen.” De samenvoeging van drie werkmaatschappijen in de divisie Bouw en Ontwikkeling en de start van Ballast Nedam Infra betekenen een verbetering van de commerciële slagkracht. Kottman: “Omdat de markt samenhangt als je het bijvoorbeeld hebt over woning-, utiliteitsbouw en ontwikkeling, moet je dat samenhangend managen. Daardoor word je commercieel alerter en sterker, en toon je toch één gezicht naar de markt.” Met de oprichting van de nieuwe werkmaatschappij Infra kunnen alle problemen rond infrastructurele werken beter, directer en in samenhang met elkaar worden geanalyseerd en aangepakt, zo verwacht de concernleiding. De bundeling van kennis en kunde op de gebieden van wegenaanleg, bruggenbouw en ondergrondse bouwtechnieken moet resulteren in een betere kwaliteitsbewaking, kortere doorlooptijden en uiteindelijk efficiencywinsten voor de opdrachtgever.

Slagvaardiger

De nieuwe concernraad van acht mensen kan slagvaardiger opereren dan de voormalige groepsraad, die uit veertien personen bestond. Die had een meer opiniërend karakter, terwijl de concernraad – de raad van bestuur met Kottman en Wirken blijft verantwoordelijk – meer besluitvormend zal optreden. In de nieuwe organisatiestructuur en strategie wil het bouwbedrijf zijn managers niet alleen “afrekenen” op financiële resultaten, maar onder meer ook op hun bereidheid tot samenwerking.

Reageer op dit artikel