nieuws

Utrecht krijgt alsnog nieuw centrum. Toch?

bouwbreed Premium

Ongelofelijk maar waar: Utrecht krijgt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid toch een nieuw centrum. De gemeenteraad van de Domstad heeft donderdagavond ingestemd met een aangepaste versie van het Utrecht Centrum Plan (UCP). Dat is vooral een triomf voor UCP-wethouder Van Zanen, die erin is geslaagd de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan overeind te houden.

Vraag: wat is het verschil tussen het UCP en het aangepaste UCP? Antwoord: weinig. Ook in de aangepaste versie van het plan staat het onaantrekkelijke en verwaarloosde gebied rond het Centraal Station een grondige opknapbeurt te wachten. De komende tien jaar wordt in het stadscentrum voor circa 4,5 miljard gulden gesloopt en gebouwd. Utrecht krijgt een – deels ondergronds – openbaar vervoersknooppunt, een nieuw stationsplein, een nieuwe tunnel onder het spoor, betere verbindingen tussen het oude centrum en het stationsgebied, honderden woningen en tienduizenden extra vierkante meters aan kantoren en winkelvoorzieningen. Ook keert het water terug in de singels. Kwaliteit blijft onveranderd het uitgangspunt van de plannen. Dat geldt voor de bebouwing, maar ook voor de inrichting van de openbare ruimte.

Risico’s

Vooral op de financiering van dat laatste onderdeel liep begin dit jaar volstrekt onverwacht het overleg vast tussen de oorspronkelijke vier UCP-partners. De Koninklijke Jaarbeurs vond de financiële risico’s bij nader inzien te groot en stapte uit; gevolgd door Winkel Beleggingen Nederland, de eigenaar van het winkelcentrum Hoog Catharijne. Grote teleurstelling bij de achterblijvers, de gemeente en NS Vastgoed. Grote vreugde bij de tegenstanders van het UCP. De stadspartij Leefbaar Utrecht trok zelfs triomfantelijk een flesje campagne open. Maar wethouder Van Zanen liet het er niet bij zitten. En ook directeur Portheine van NS Vastgoed, dat grote belangen heeft in het stationsgebied, greep de riemen. Gemeente en NS Vastgoed ontwikkelden gezamenlijk een aangepast plan, dat eigenlijk alleen op een belangrijk punt verschilt van het oorspronkelijke: in de fasering. Gemeente en NS richten samen een onderneming op die het gebied in fases gaat ontwikkelen. Daarbij worden drie deelgebieden onderscheiden: de kern, de eerste schil en de tweede schil. De kern – het gebied direct rond het station – omvat het openbaar vervoersknooppunt, het nieuwe stationsplein, de betere verbindingen met de oude binnenstad en de nieuwe (zuider)tunnel. De investeringen in dit gebied, die ruim 600 miljoen gulden belopen, zijn grotendeels gedekt, onder meer uit rijksbijdragen. Overigens vereist de realisering van de kernplannen de medewerking van Winkel Beleggingen Nederland (WBN), omdat hiervoor delen van het winkel- en kantorencentrum Hoog Catharijne moeten worden gesloopt. Het bedrijf van gemeente en NS Vastgoed wil hierover contractafspraken maken met WBN. Dit zal naar verwachting geen problemen opleveren, omdat WBN staat te popelen om het zwaar verouderde Hoog Catharijne te vernieuwen.

Concessies

In de eerste schil rond het kerngebied liggen zogeheten concessiegebieden, die NS Vastgoed en de gemeente voor eigen rekening ontwikkelen. Hier komen woningen, winkels, kantoren en parkeergarages. Ook de vernieuwing van het muziekcentrum Vredenburg is – onder druk van de gemeenteraad – bij de eerste schil gevoegd. In de tweede schil ten slotte zitten projecten die op langere termijn kunnen worden gerealiseerd door de uitgifte van concessies of planontwikkelingsrechten aan derden. Te denken valt aan het doortrekken van de Leidsche Rijn, het aanpassen van de Leidsche Veertunnel en de sloop en bouw van enkele honderden woningen. Onduidelijk is nog wat er met het Jaarbeursplein aan de westzijde van het station gaat gebeuren. Dit gebied valt nu buiten de UCP-plannen. Mogelijk dat de Jaarbeurs hier zelf aan de slag gaat. De beurs heeft plannen voor de ontwikkeling van een groot uitgaanscentrum. Vooralsnog is het goede nieuws voor de omwonenden dat een honderdtal woningen niet hoeft te worden gesloopt. Alles bij elkaar lijkt het erop dat Utrecht krijgt wat het nodig heeft en waarover al veel te lang is gesteggeld: een modern, aantrekkelijk stadscentrum. Het is verstandig dat de stad niet heeft gekozen voor versobering, maar voor fasering en flexibiliteit. Daardoor biedt het vernieuwde plan zelfs ruimte voor de uitvoering van een paar niet onaardige ideetjes van Leefbaar Utrecht. Komt het toch nog goed met het stadscentrum van Utrecht. Al is dat in Utrecht pas zeker op het moment van oplevering, zo weet elke bestuurder van de Domstad. Jan van Zanen voorop. De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het UCP.

Alleen de oppositiepartijen Leefbaar Utrecht en SP stemden tegen. Als de eigenaar van Hoog Catharijne akkoord gaat, kan halverwege volgend jaar een begin worden gemaakt met de uitvoering van het plan.

Het vergt een investering van zo’n 4,5 miljard gulden.

Ook in het aangepaste plan krijgt het gebied rond het Centraal Station een facelift.

Reageer op dit artikel