nieuws

Twijfels over zeven ton voor plein provinciehuis Drenthe

bouwbreed Premium

Provinciale Staten van de provincie Drenthe gaan niet zonder slag of stoot akkoord met het voorstel van Gedeputeerde Staten zeven ton uit trekken voor een facelift van het in 1974 aangelegde voorplein van het provinciehuis in Assen.

De in enkele zinnen door GS in de voorjaarsnota voorgestelde reconstructie stuit bij alle fracties op verzet, omdat de benodigde 700.000 gulden op geen enkele manier wordt verantwoord of onderbouwd. Gedeputeerde Staten moeten zijn huiswerk daarom overdoen. Noodgedwongen hebben Gedeputeerde Staten het voorstel uit de voorjaarsnota moeten verwijderen en moeten beloven na de zomer met een nieuw en deze keer wel goed onderbouwd voorstel te komen. Dat de entree van het Drentse provinciehuis aan een opknapbeurt toe is, is onomstreden. Sinds 1974 is nauwelijks nog groot onderhoud gepleegd aan het voorterrein en de entree. Zo zijn de muurtjes en de bestrating verzakt en is het houtwerk hard toe aan een schilderbeurt. De meeste fracties hebben echter grote twijfels bij de zeven ton die daarvoor wordt uitgetrokken. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuw voorstel, waarin de financiën wel duidelijk worden onderbouwd. Zodra dat voorstel klaar is, naar verwachting vlak na de zomervakantie, geven Provinciale Staten opnieuw een oordeel.

Reageer op dit artikel