nieuws

Subsidie voor ontwerpproject Limburg

bouwbreed Premium

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur subsidieert het project ‘Drie over Dertig’ met 32.500 gulden.

Het project maakt deel uit van de voorbereidingen rond het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). De adviescommissie van het Stimuleringsfonds is zeer te spreken over het project. Zij beoordeelt de subsidieaanvragen. ‘Drie over Dertig’ zou volgens de commissie wel eens een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere regio’s en provincies. Wat het project verder nog bijzonder maakt is de combinatie op regionaal en stedelijk niveau. Op vrijdag 3 november 2000 worden de eindresulaten tijdens een symposium besproken. Dan wordt ook de publicatie voor het eerst gepresenteerd. De ruimtelijke problemen van Limburg zijn het uitgangspunt geweest voor het formuleren van drie ontwerpopgaven. De opgaven hebben betrekking op de lange termijnontwikkeling (tot 2030) voor de stedelijke gebieden van Venlo, Roermond en de regio Parkstad Limburg. Hoogleraren, hun medewerkers en studenten (landschaps)architectuur en stedenbouw dragen hun oplossingen aan voor het tekort aan ruimte. De publicatie is vooral bedoeld om het publiek actief te betrekken bij de ontwikkeling van de drie gebieden.

Reageer op dit artikel