nieuws

Stadsarcheoloog Groningen ziet uit naar geheimen onder de Grote Markt

bouwbreed

Is de Grote Markt in Groningen rond het jaar 1200 bewust aangelegd of is het plein door het geleidelijk verdwijnen van bebouwing min of meer toevallig ontstaan? Op die vragen hoopt stadsarcheoloog Gert Kortekaas na de laatste grote opgraving in het centrum van Groningen antwoord te kunnen geven. Momenteel leggen Kortekaas en zijn ploeg de laatste hand aan een andere archeologische opgraving aan de Groningse Prinsenstraat, waar bijzondere textielvondsten werden gedaan uit de laat zestiende eeuw.

De Groningse stadsarcheoloog likt nu al z’n vingers af bij de opgraving aan de Grote Markt/Sint Jansstraat, die vooraf moet gaan aan de geplande aanleg van een ondergrondse parkeergarage met toegangstunnel. Hoewel een referendum formeel nog uit moet wijzen of de huidige plannen in z’n geheel kunnen worden uitgevoerd, is het wel zeker dat er aan de Grote Markt gegraven gaat worden. Kortekaas hoopt door het archeologisch onderzoek meer inzicht te krijgen in het Middeleeuwse Groningen. Op de plaats van de toekomstige parkeertunnel onder de Sint Jansstraat ligt een begraafplaats met maar liefst twee- tot drieduizend lijkkisten. Kortekaas: “We weten uit eerder graafwerk dat die begraafplaats vroeger veel groter is geweest en zelfs gedeeltelijk onder de huidige Grote Markt lag. Interessant is dat die begraafplaats een periode van circa duizend jaar bestrijkt. Daar zijn grofweg tussen de jaren 800 en 1800 mensen begraven. Dat varieert van de meest primitieve graven via boomstammen tot de huidige plankkisten. Vooral de vondst van grafkisten, die op de oudste periode betrekking hebben, kan ons veel leren.”

Meekijken

De huidige dna-technieken bieden Kortekaas de mogelijkheid redelijk eenvoudig vast te stellen of hele families bij elkaar liggen begraven en of er in Groningen nog nazaten rondlopen. “Zo krijgen we een heel redelijk beeld hoe de populatie er een millennium geleden moet hebben uitgezien. We willen ook de Groningse bevolking bij deze archeologische opgraving betrekken door het werk via Internet live te volgen en van uitleg te voorzien. Het publiek kan van dag tot dag meekijken hoe de opgraving zich ontwikkelt. De meest interessante vondsten worden in een tentoonstelling ondergebracht.” Kortekaas sluit in het geheel niet uit dat er bij de opgraving verrassende vondsten worden gedaan. “Voor de Martinitoren vinden we wellicht nog resten van de zogeheten Hoofdwacht, de plaats waar in de Middeleeuwen recht werd gesproken. Ook in de Ebbinge- en Kreupelstraat moeten resten van de bebouwing uit de laat- Middeleeuwen zijn te vinden. Wat onder de gedeeltelijk te slopen noordwand van de Grote Markt wordt gevonden, weten we eigenlijk niet precies. We hebben wel bepaalde veronderstellingen, maar of die kloppen kan alleen een opgraving uitwijzen.” De stadsarcheoloog is erg blij dat zijn vakgebied sinds eind jaren tachtig door de gemeente Groningen uit het ‘zuigelingenstadium’ is gehaald.

Documentatie

“Sinds die tijd worden alle archeologische vondsten op wetenschappelijke wijze gedocumenteerd. Bij elke opgraving worden vondsten gedaan, die weer een stukje van die wetenschappelijke puzzel vormen. We weten steeds meer over het verleden. Daarom is een goede documentatie zo belangrijk. Ik denk overigens niet dat we ooit alles zullen weten. Dat is maar goed ook, want zo blijf ik verzekerd van werk.” De Grote Markt wordt momenteel gezien als het sluitstuk op het archeologisch onderzoek in de binnenstad. Kortekaas: “Toch weet ik vrijwel zeker dat er weer een andere opgraving komt, want dat riepen ze medio jaren negentig bij het Waagstraatproject ook al. Zolang de beleidsmakers bouw- en sloopplannen blijven verzinnen, zullen er archeologische opgravingen zijn.”

Aan bouwplan kleeft altijd werk voor archeologen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels