nieuws

Scheuren Martinikerk geen beletsel graafwerk

bouwbreed Premium

De recent ontdekte scheuren in de Martinikerk in Groningen vormen geen beletsel voor graafwerkzaamheden ten behoeve van een parkeertunnel onder de aangrenzende Sint Jansstraat.

Volgens expert M. Goldschmeding van onderzoeksbureau GeoDelft is wel nader bodemonderzoek nodig om te voorkomen dat de Martinikerk en -toren tijdens het graven ernstige schade oplopen. GeoDelft, dat ook nauw betrokken is geweest bij de restauratie van de monumentale scheve toren van Pisa, blijft bij zijn standpunt dat de graafwerkzaamheden voor een parkeertunnel geen enkel risico voor de historische Martinikerk en – toren hoeven op te leveren.

Vervolgonderzoek

Goldschmeding was op verzoek van de gemeenteraad naar Groningen gekomen om een mondelinge toelichting te geven op een eerder uitgebracht rapport. Het is de bedoeling van de raad zo snel mogelijk tot een concrete doelstelling te komen voor een vervolgonderzoek. Onder de raadsleden was de afgekopen weken de nodige twijfel gerezen over het rapport van GeoDelft. Met name het ontbreken van nieuwe gegevens over de bouwkundige staat van de Martinikerk, waarvan de zuidwand 52 centimeter uit het lood staat, en metingen over de bodemgesteldheid en de ondergrondse waterstromen, weerhielden de raadsleden ervan een definitief standpunt in te nemen. Volgens GeoDelft is de beste manier voor het realiseren van een bouwput de zogeheten diepwandmethode. Die manier zou het veiligst zijn voor de monumentale bebouwing. Globaal kan uit drie methoden worden gekozen voor het realiseren van een bouwput: een damwand, een diepwand of een palenwand. De tweede manier van werken is de minst risicovolle en tegelijk de duurste. Bij die methode kan de grond rondom het gat op z’n plek blijven. Bovendien kunnen de graaf- en boorwerkzaamheden nagenoeg zonder trillingen – en dus zonder gevaar voor de monumentale bebouwing – worden verricht.

‘Wel nader onderzoek bodem nodig’

Reageer op dit artikel