nieuws

Risico neemt geen vakantie

bouwbreed

Een veiligheids- en gezondheidscoördinator wordt weleens vergeleken met haarlemmerolie. Hij moet ervoor zorgen dat alle radertjes die te maken hebben met veilig en gezond werken gesmeerd lopen. Maar wat gebeurt er als hij met vakantie is?

Gezien het spektakel dat aannemers, ZZP-ers en leveranciers op een bouwproject gezamenlijk maken, is het geen geringe taak die op de schouders rust van de V&G-coördinator. Het gaat bij het uitvoeren van die taak vooral om het treffen van gemeenschappelijke veiligheidsvoorzieningen (zoals tegen valgevaar) en om het voorkomen van risico’s voor de ene aannemer als gevolg van het werk van een andere aannemer. Een voorbeeld is het boven elkaar werken, bijvoorbeeld in geval van gevelsluiting wanneer de ruwbouw nog niet op hoogte is.

Aanwezig

Het is voor het goed kunnen uitvoeren van de bedoelde coördinatietaken niet per definitie noodzakelijk dat de V&G-coördinator altijd op het project aanwezig is. Wél moet hij bij een periode van afwezigheid voorzien welke coördinatietaken moeten worden uitgevoerd. Dit speelt vooral bij wijzigingen van werkmethoden, planning of werktijden (bijvoorbeeld werken op zaterdag). Het V&G-plan moet in zo’n geval actueel zijn. De coördinator houdt overigens de eindverantwoordelijkheid, óók voor taken die hij aan anderen opdraagt. Maar laten we nu eens kijken naar de situatie waarin het coördinerend bedrijf inclusief de V&G-coördinator met vakantie gaat terwijl onderdelen van het werk wel worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door een installatiebedrijf of door een onderaannemer met afwijkende collectieve vakantievoorzieningen of omdat de opdrachtgever erop staat dat er wordt doorgewerkt.

Delegeren

Het is duidelijk dat er ook bij afwezigheid van de hoofdaannemer behoefte bestaat aan V&G-coördinatie. Het gaat daarbij nog niet eens zozeer om het treffen van maatregelen als wel om het houden van toezicht. Van belang is in dit verband ook dat het “Arbobesluit bouwplaatsen” voorschrijft dat een V&G-coördinator ervoor zorgt dat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden. Het bouwterrein moet zijn afgeschermd (bijvoorbeeld met hekken) en zó kunnen worden afgesloten dat niemand erop kan. We moeten daarbij niet in de laatste plaats denken aan spelende kinderen. Voorzichtigheid blijft geboden. Doorwerken als de V&G-coördinator op vakantie is verhoogt de kans op ongevallen. Daarnaast zit er nog een juridisch addertje onder het gras. De V&G-coördinator kan taken delegeren aan anderen, maar bij tekortschieten kan hij (althans zijn werkgever als rechtspersoon) bestuurlijk worden beboet. En indien derden letsel oplopen kan dit tot strafrechtelijke vervolging leiden.

Maatregelen

In feite moet er tijdens de vakantie van de V&G-coördinator alleen bij hoge uitzondering worden doorgewerkt. Indien het echt niet anders kan, ligt dan ook één van de volgende maatregelen voor de hand

* De V&G-coördinator uitvoeringsfase blijft tijdens de bedrijfssluiting op het werk.

* De V&G-coördinator uitvoeringsfase delegeert zijn taken aan één van de andere partijen. In dat geval maakt men gezamenlijk op de laatste werkdag van de coördinator een inspectieronde. Daarbij wordt het werk (in veilige staat) overgedragen en worden in de vakantie te verwachten coördinatie-aspecten besproken. Vervolgens wordt een en ander schriftelijk vastgelegd. Die andere partij kan in dat geval ook de vertegenwoordiger van de opdrachtgever zijn.

Reageer op dit artikel