nieuws

Raming van budget HSL-Zuid (in miljoenen guldens)

bouwbreed Premium

Reservering uit MIT inclusief 1904 miljoen voorfinanciering uit het FES van de private financiering 8.978

Nederlandse bijdrage aan België voor het tracé langs de E19837 Kosten grondverwerving 774 1.611 –

Totaal budget voor uitvoering 7.367

Tunnel Groene Hart 940 Onderbouw 4.150 Private financiering 1.9006.990 –

Budget voor bovenbouw 377

Reageer op dit artikel