nieuws

Pronk stelt hogere eisen aan saneerders asbest

bouwbreed

Bij sloop wordt het bijna altijd verplicht een inventarisatie te maken van asbest. Bovendien moeten asbestsaneerders heel goed opletten bij wie ze hun certificaat aanvragen. Als minister Pronk het certificaat van zo’n instelling intrekt, raken ook alle gecertificeerde bedrijven hun merkteken kwijt.

Minister Pronk (VROM) gaat dit regelen in het Asbest- verwijderingsbesluit, dat in de loop van 2001 drastisch wordt gewijzigd. Het kabinet heeft daar afgelopen week mee ingestemd. Het asbestverbod is sinds 1993 van kracht. Bij sloop of verbouwing bestaat de plicht een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Volgens de Stichting Bouwkwaliteit beschikken 415 saneringsbedrijven over zo’n erkenning. Dertien instellingen houden zich bezig met de verstrekking van deze certificaten.

Controle

Pronk gaat streng controleren op de certificaten van de saneerders. Een certificatie-instelling heeft dan niet alleen erkenning nodig van de Raad van Accreditatie, maar moet ook voldoen aan eisen die Pronk in een ministeriële regeling stelt. Trekt Pronk zo’n aanwijzing in, dan verliezen alle door die instelling gecertificeerde bedrijven hun merkteken van ‘erkend asbestinventarisatie- en/of verwijderingsbedrijf’. Zij zijn gedwongen elders opnieuw een certificaat aan te vragen. Woordvoerder Kehrer van VROM benadrukt dat in zo’n geval niet de hele procedure opnieuw hoeft te worden doorlopen. De minister stelt deze eis om meer grip te krijgen op de kwaliteit van saneerders en certificatie- instellingen. Ook kan de inspectie van het ministerie makkelijker handhaven op basis van een ministeriële regeling. De wet wordt aangescherpt en stelt dat, voorafgaand aan sloopwerkzaamheden, vrijwel altijd asbestinventarisatie moet plaatsvinden. Dit is in enkele gevallen niet nodig, bijvoorbeeld als vooraf bekend is of en waar asbest in het geding is, zoals bij sloop van bouwwerken die na 1 juli 1993 (inwerkingtreding asbestverbod) zijn gebouwd. Het Asbest- verwijderingsbesluit laat wel ruimte voor uitzonderingen voor saneringen die een gering risico met zich meebrengen of een routinematig karakter hebben. Het gaat om verwijdering van bepaalde asbesthoudende vloerbedekking of plantenbakken door particulieren. Andere uitzonderingen zijn het uit elkaar nemen van gas-, water- en rioolleidingbuizen die onderdeel uitmaken van een ondergronds leidingnet, en het slopen van tuinbouwkassen waarin asbesthoudende kit is toegepast. Voor al deze uitzonderingen gelden wel algemene regels.

Verschillen

Secretaris Van Oostrum van de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke bouwmaterialen (VVTB) bevestigt dat de verschillen tussen de certificeringsinstellingen groot zijn. “De een stelt hogere eisen dan de ander”. De brancheorganisatie is gelukkig met het voornemen van de minister meer eenduidigheid te scheppen. De saneerders kunnen nog jaren vooruit met verwijdering van het materiaal. De VVTB schat dat de branche er de komende tien jaar een omzet van 25 miljard gulden mee kan behalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels