nieuws

Proef met verwerking vervuilde baggerspecie

bouwbreed Premium

Technieken zoals rijping, landfarming, koude immobilisatie en zandscheiding moeten worden ontwikkeld zodat vervuilde baggerspecie in de nabije toekomst kan worden verwerkt in plaats van opgeslagen. Het kabinet stelt hiervoor de komende vier jaar extra geld beschikbaar.

Dat heeft staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat woensdag geschreven aan de Tweede Kamer. “Het is mijn intentie om in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven de voorwaarden te creëren en een aanpak uit te werken, waarbij optimaal praktijkkennis en ervaring kan worden benut en waar nodig kan worden opgebouwd. Op die manier hoop ik dat op korte termijn een structurele omslag mogelijk blijkt”, aldus de bewindsvrouw. Ze komt met haar toezegging tegemoet aan een motie van PvdA-Kamerlid Herrebrugh. Vervuild slib, onder meer afkomstig uit havens, vormt een groot milieuprobleem. Het wordt tot nu toe vrijwel allemaal opgeslagen in speciaal voor dat doel aangelegde depots, zoals in het Ketelmeer. Ook de baggerverwerkende industrie heeft aangedrongen op bewerking van vervuild baggerslib in plaats van opslag. Tot nu toe gebeurt dit nauwelijks effect omdat de kans op milieuvervuiling hierbij groot is. Om die reden benadrukt de staatssecretaris dat de verwerking van het materiaal een voorzichtige start krijgt. Opslagplaatsen blijven nodig. “Omdat niet alle baggerspecie kan worden verwerkt en bij verwerking ook onbruikbare reststoffen kunnen ontstaan.”

Capaciteit

Het gaat in eerste instantie om een kleinschalige proef met eenvoudige verwerkingstechnieken. Probleem is dat het volledig verwerken van alle baggerspecie ten koste gaat van de baggerwerkzaamheden, omdat een beroep wordt gedaan op dezelfde productiecapaciteit. Hoeveel geld extra vrijkomt voor het omzetten van vervuild slib in bruikbaar materiaal is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel