nieuws

Procederen tegen Martinihal helpt niet

bouwbreed

De Raad van State heeft het verzoek om schorsing van de nieuwbouw en uitbreiding van de Martinihal afgewezen. Enkele maanden geleden al is de bouw op last van de Groningse rechter stilgelegd.

De Prins Bernardhoeve in Zuidlaren, die het niet eens is met de toekenning van enkele miljoenen guldens Europese subsidie aan de Martinihal, had aangedrongen op de schorsing. De Martinihal zou niet in het bezit zijn van een geldige milieuvergunning. Desondanks verleende de gemeente toestemming voor de nieuwbouw. De uitspraak betekent een flinke nederlaag voor de Prins Bernardhoeve, aangezien de Martinihal de nieuwbouw en uitbreiding, zoals het er nu naar uitziet, vanaf medio september gewoon kan hervatten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels