nieuws

Parkeren onder NS-stations

bouwbreed

Toen ik een achttal jaren geleden als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland dit dagblad citeerde, hoonde – op mijn fractie na – iedereen mij. Citeren uit een blad dat slechts bedoeld is om nog meer geld te verdienen aan onroerendgoed en infrastructuur paste volgens hen niet in provinciale politiek. Gelukkig denkt de landelijke politiek daar anders over.

Het bewuste debat ging toen over het vermaledijde locatie- of anti- parkeerbeleid van de rijksoverheid. Het vond plaats op het moment dat de eerste grote kantoren Amsterdam verlieten omdat men geen parkeerterreinen of parkeergarages bij hun pand mocht bouwen.

Tijdens het destijdse debat wees ik mijn collega-statenleden erop dat in dit blad stond dat een Engels onderzoek uitwees dat automobilisten wel in de trein wilden stappen, mits zij hun auto fatsoenlijk en betaalbaar konden parkeren vlakbij, op of onder het NS-station. Dit stond in tegenstelling tot de politiek om parkeerterreinen, parkeergarages en transferia te bouwen aan de rand van steden. De bedoeling was dan dat de automobilist in een bus of tram zou stappen om zich op die manier naar een station te verplaatsen en daarna de langere afstand per trein af te leggen. U kunt zich voorstellen hoe gretig zakenlieden met hun attachékoffer en laptop in de hand hangend aan een lus in een slingerende bus of tram staan op weg naar de trein. Daarbij hun glimmende bolides achterlatend in een onbeheerde parkeergarage of transferium aan de rand van de stad. Neen, dit beeld komt slechts voor in de bekrompen fantasie van politici die zich ten doel gesteld hebben om tegen iedere prijs het autogebruik terug te dringen en daarbij elk gevoel van realiteit verliezen.

Twee weken gelden las ik een publicatie van ANWB en NS dat zij voorstanders zijn van verdubbeling van de zogenaamde Parkeer- & Reis- terreinen (P&R) bij NS-stations en andere knooppunten van openbaarvervoer. Kijk dat noem ik nog eens gelijk krijgen, zij het wat laat!

Inmiddels is een aantal grote en kleine gemeenten genoodzaakt om creatief om te gaan met de grote hoeveelheden auto’s die onontkoombaar op hun centra afkomen. Hierbij zal ik de laatste zijn om het autogebruik te stimuleren, ik vind een mogelijke beperking van autogebruik van het grootste belang. Indien de overheden daarbij kunnen helpen, zonder al te rigide maatregelen te treffen, is dat een goede zaak en overigens ook een taak voor hen. Iedereen met treinen en andere vormen van openbaarvervoer laten reizen is niet haalbaar. Toen ik op dit punt in hetzelfde debat ook nog The Economist aanhaalde, was het hek van de dam in de statenzaal. The Economist beschreef namelijk een Engelse conclusie. Men vroeg zich daarbij af hoeveel geld en ruimtelijk beslag het een land zou kosten om het aantal treinreizigers per dag te verdubbelen. In ons landje reist nu per dag gemiddeld bijna tien procent van alle reizigers per trein, bus of tram naar hun werk of uitje. Dus het politieke doel zou dan zijn om van deze tien procent twintig procent te maken. Denkt u nu werkelijk dat zij bij het doen van deze uitspraken zich realiseren hoeveel miljarden (belasting-) guldens, tijd- en ruimtebeslag dit zou vragen? Vergelijkt u hierbij eens de investeringen en het ruimtebeslag van ons spoorwegenstelsel, zoals dit in meer dan de afgelopen honderd jaren is gecreëerd. Conclusie: dat is onmogelijk en wellicht ook onwenselijk.

Hoe dan wel? Kijkt u eens naar de AH-vestiging onder het hoofdstedelijke Museumplein, hoe druk maken winkelende Amsterdammers gebruik van de parkeergarage om hun boodschappen vanaf de kassa in de nagenoeg daarnaast staande auto te zetten. Hoe dan niet? Zeker kijkend naar het transferium onder het Arena-stadion in Amsterdam, moet het niet zo. Vele negatieve adviezen ten spijt drukte deze gemeente dit transferium erdoor. Waarom automobilisten er geen gebruik van maken heb ik in het begin van deze column al beschreven. Als extraatje maken de goedwillende automobilisten die hun auto wel in dit transferium plaatsen, gebruik van een pendelbusje die deze zakenlieden en toeristen eenmaal per 15 minuten vervoert naar het verderop gelegen metrostation. Tenminste als dit busje ook komt!

Inderdaad, ik ben verheugd dat ANWB en NS met dit gezamenlijke initiatief komen en daarmee daadwerkelijk en realistisch het autogebruik op langere afstanden proberen terug te dringen. Eindelijk, weer gelijk gekregen.

Reageer op dit artikel