nieuws

Noord-Holland krijgt overlegplatform bagger

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn akkoord met de oprichting van het Overlegplatform Baggerspecie in Noord-Holland.

Voor deelname worden onder andere benaderd: Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, Gemeentelijk Havenbedrijf, verwerkers en afnemers van baggerspecie, milieuorganisaties gen gebruikers van vaarwegen. Het platform zal gaan adviseren over ‘breedgedragen en uitvoerbare’ oplossingen om de komende jaren zo’n twintig tot dertig miljoen kubieke meter bagger uit (rijks)vaarwegen en wateren in Noord-Holland milieuverantwoord te verwijderen en te verwerken. Uitgangspunt hierbij zal zijn de zogeheten ‘Ladder van Lansing’: de meest milieuvriendelijke oplossing is preventie, in steeds afnemende mate van milieuvriendelijkheid, gevolgd door respectievelijk verspreiding, verwerking of storting. Het eindadvies van het Overlegplatform moet geschikt zijn als hoofdbestanddeel voor milieu-effectrapportages. Naar verwachting zal het platform haar eindadvies in januari 2001 publiceren.

Reageer op dit artikel