nieuws

Nieuwbouwmarkt van woningen is niet vrij

bouwbreed

“De huidige bouwpraktijk kenmerkt zich nog altijd door een confectieaanpak, waarbij het produceren van aantallen voorop staat. Het wordt hoog tijd dat de burger meer te vertellen krijgt. Daarvoor is het nodig dat hij ook zelf verantwoordelijkheid draagt, maar ook dat aanbieders van woningen en woondiensten klantgerichter worden en dat de overheid zorgt voor regels om burgers meer bij het wonen te betrekken en belemmerende regelgeving wegneemt”.

Aldus een citaat uit de Nota Wonen van staatssecretaris Remkes anno mei 2000. De meeste marketeers – speciaal die van de woningbouwers en projectontwikkelaars – zullen de nota inmiddels wel gelezen hebben (?). En zouden ze zich al opgewonden hebben en stevige notities naar het management hebben geschreven “waar de staatssecretaris zich mee bemoeit”, of zo? Waarschijnlijk niet. Want eigenlijk worden al die marketeers door de staatssecretaris een beetje in hun hemd gezet. Hadden ze bijvoorbeeld niet zelf kunnen bedenken dat een verdiepingshoogte van 2 meter 40 wat aan de krappe kant is voor die al maar langer wordende klanten. Jaren geleden riepen de woningbouwers en -ontwikkelaars dat de overheid zich niet zo rigide met de woningbouw moest bemoeien. Dat de marktwerking veel beter was voor de consument en dat alles zou goedkomen als de markt – zij dus – voortouw zou nemen. Kennelijk is het niet geheel gelukt. Want het unieke geval doet zich voor dat de staatssecretaris zich kennelijk meer zorgen maakt over de klant dan de aanbieders zelf. Was het wel reëel wat ze riepen over de markt? Eigenlijk niet.

De woningnieuwbouwmarkt is geen vrije markt. En zal dat voorlopig ook niet worden. Eén essentieel onderdeel – de grond – is namelijk niet vrij verkrijgbaar. En daarom blijft die markt door aanbieders gedomineerd. Daarom is de invloed en macht van de vraagkant minimaal. Dat heeft de staatsecretaris ook door en dus formuleert hij een beleid waarbij een groter deel van de nieuwbouw (in 2005 dertig procent) langs de weg van particulier opdrachtgeverschap wordt gebouwd. En hij voegt er waarschuwend aan toe: “en mocht dat niet lukken, dan overweegt het kabinet een voorkeursrecht aan particulieren te geven bij de uitgifte van grond”. Voor de systeembouwers en cataloguswoningbouwers moet dat als muziek in de oren klinken. Voor al die strategische grondaankopers in de Vinex-locaties wordt het marketingwerk aan de winkel.

P.S.

De ‘Ontwerpnota Wonen’ in de 21ste eeuw” is te bestellen bij het distributiecentrum van MVROM te Nieuwegein, tel. nr. 0900 – 8052, of kijk op Internet: www.minvrom.nl Doen, marketeers!

Reageer op dit artikel