nieuws

Metselmortel uitgezonderd van Bouwstoffenbesluit

bouwbreed

Minister Pronk kent aan vijf stoffen die onder het Bouwstoffenbesluit vallen een uitzonderingpositie toe. Van die vijf stoffen krijgt alleen metselmortel ook op de lange termijn een bijzondere positie binnen de wet.

De wet is op 1 januari dit jaar van kracht geworden. Voor veel bouwstoffen gold tot 1 juli een overgangstermijn met een gedoogstatus. Die positie blijft nu bestaan voor metselmortel en vier andere stoffen. Dat zijn bitumen dakbedekkingsmaterialen, steenachtige bouwstoffen met een bitumencoating, bouwstoffen bestaande uit of voorzien van een organische coating met steenachtige toeslagstoffen en bepaalde niet- vormgegeven bouwstoffen met een zeer fijne korrelstructuur. De milieuminister is tot zijn besluit gekomen naar aanleiding van een breed aangenomen Kamermotie, waarin staat dat het Bouwstoffenbesluit geen nadelige gevolgen mag hebben voor kleine bedrijven. Volgens de Vereniging van Industriële Bouwgrondstoffen zouden tientallen bedrijven de hoge lasten van certificering niet kunnen dragen. Vooral in de baksteen- en betonindustrie en de bouw- en sloopafvalbranche zouden slachtoffers vallen. Onderzoeksinstituut RIVM heeft gekeken naar de effecten op het midden- en kleinbedrijf. Op basis van dat onderzoek is de minister tot de conclusie gekomen dat alleen de metselmortelsector in de problemen kan komen. Hij heeft een nader onderzoek gelast naar de mogelijkheid om voor deze sector tot lagere certificeringskosten te komen. De bezwaren van andere sectoren schuift hij terzijde. “Mogelijk vindt voor enkele kleine, marginale bedrijven een vervroegde sanering plaats. Maar dit is een proces van natuurlijke selectie, dat ook zonder het Bouwstoffenbesluit al plaatsvindt”, schrijft Pronk aan de Tweede Kamer. Hij geeft toe dat hij daarover met de betrokken brancheorganisaties van mening verschilt.

Reageer op dit artikel