nieuws

Meer eigen risico Ziektewet optie

bouwbreed

Werkgevers krijgen de mogelijkheid zelf het risico te dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan bepaalde groepen werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt.

Het gaat onder meer om werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst (zoals uitzendkrachten) en werknemers met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers), die sinds de privatisering van de Ziektewet vallen onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de Ziektewet. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee de ministerraad akkoord is gegaan. Sinds de privatisering van de Ziektewet zijn werkgevers zelf verantwoordelijk voor de kosten van ziekteverzuim. Dit vergroot het financiële belang voor werkgevers om een goed preventie- en verzuimbeleid te voeren. Het eigen risico wordt beperkt tot dat deel van de vangnetvoorziening van de Ziektewet, dat via de wachtgeldfondsen wordt gefinancierd. Het is dus niet van toepassing bij heringetreden arbeidsgehandicapten of zwangerschapsverlof.

Arbeidsverhouding

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt echter voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst geldt de – collectief gefinancierde – vangnetvoorziening van de Ziektewet. Om werkgevers te stimuleren eveneens voor deze werknemers een goed preventie- en verzuimbeleid te voeren, wordt nu de mogelijkheid van eigen risico dragen van de vangnetvoorziening voorgesteld. De werkgevers hoeven dan niet langer een vangnetpremie te betalen, gebaseerd op het gemiddelde ziekterisico in hun sector. Zij dragen zelf de Ziektewetlasten. Naar verwachting zullen met name bedrijven met een structureel lager ziekterisico dan gemiddeld (grote bedrijven) gebruik maken van de mogelijkheid tot eigen risico dragen. Het wetsvoorstel is inmiddels voor advies aan de Raad van State gezonden. De uiteindelijke tekst wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels