nieuws

Kabinet: supersnelle trein moet over bestaand spoor

bouwbreed

Het kabinet ziet af van de aanleg van speciale hogesnelheidssporen van Utrecht naar de Duitse grens, de zogenoemde HSL-Oost. De investering van tussen de 4 en 7,4 miljard gulden weegt niet op tegen de reistijdwinst die ermee kan worden behaald.

Aanleg van een supersnelle spoorbaan zou ertoe bijdragen dat treinen vanuit Amsterdam vijftien tot twintig minuten eerder in Frankfurt kunnen zijn. Een dergelijke tijdwinst lokt volgens het kabinet te weinig extra reizigers om de investering te rechtvaardigen. In die opvatting wordt het kabinet gesteund door het Centraal Planbureau, dat gisteren een kosten-batenanalyse publiceerde. Tegenover de kosten staan volgens het CPB slechts inkomsten ter grootte 0,6 tot 1,2 miljard gulden. Ook zonder een nieuwe spoorbaan tussen Utrecht en de Duitse grens zijn reizigers in de toekomst al veel sneller in Frankfurt. De aanleg van de Utrechtboog, de verdubbeling van de sporen tussen Amsterdam en Utrecht, en nieuwbouwwerkzaamheden tussen Keulen en Frankfurt zullen ertoe leiden dat de reistijd afneemt van vijf tot drie uur. Aanleg van nieuwe HSL- infrastructuur zou nog vijftien tot twintig minuten extra reistijdwinst opleveren. In 2010 zouden hierdoor 2500 tot 3500 mensen extra voor de trein kiezen in plaats van voor de auto. Het aantal mensen dat de trein verkiest boven het vliegtuig loopt dan op tot enkele tienduizenden. Uit de extra exploitatie-inkomsten kunnen noch de onderhoudskosten, noch de aanlegkosten van de HSL-Oost worden betaald. Vanwege het geringe aantal extra reizigers zal bovendien het milieuvoordeel in de vorm van beperking van de uitstoot van CO2 gering zijn. Ook de effecten op het vestigingsklimaat zijn volgens het CPB niet erg groot. Eerder had minister Netelenbos van Verkeer al de conclusie getrokken dat de benuttingsvariant (bestaand spoor) zeer serieus moet worden bekeken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels