nieuws

Injecties tegen lekkende ankers Haagse tramtunnel

bouwbreed Premium

Aannemer TramKom heeft nog een paar dagen nodig voor de injectie van de scheuren rond de trekankers onder een station van de Haagse tramtunnel. Die waren de oorzaak van het inklappen van de damwand woensdagnacht. Burgemeester en wethouders van Den Haag zagen gistermiddag geen reden het voltooiingscontract niet te ondertekenen.

Of de gemeenteraad nog vertrouwen had in aannemer TramKom en het voltooiingscontract waar iedereen tot woensdag zo opgetogen over was, was bij het sluiten van deze krant nog niet bekend. Met name de oppositiepartijen hadden vooraf ernstige twijfels of het wel verstandig zou zijn nu een nieuwe fase in te gaan met de omstreden bouwcombinatie. De injecties zullen plaatsvinden vanuit de bouwput van het ondergrondse station Spui, dat sinds woensdagochtend blank staat. Door bemaling wordt het grondwaterpeil in de directe omgeving tijdelijk verlaagd. Vanuit het ondergrondse station worden de punten van de trekankers aangeboord, diep in de bodem, onder de gellaag. Daar wordt een waterremmende substantie ingespoten, die het lek moet dichten. Over de precieze samenstelling daarvan buigt de aannemer zich nog, maar waarschijnlijk zal het mengsel niet veel afwijken van dat van de gellaag die op vergelijkbare manier is aangebracht. Tot nu toe deden de problemen zich in Den Haag vooral voor rond de groutboog. Die had volgens het ontwerp niet alleen een constructieve, maar ook een waterremmende functie, al lukte dat laatste niet.

Ruwbouw

Bij de twee stations in het tunneltracé moet een gellaag op zo’n twintig meter diepte het water tegenhouden en komt de grondkering voor rekening van de diepwanden, die reiken tot 27,5 meter beneden NAP. Bij het station Grote Marktstraat ging dat zonder problemen. De ruwbouw van dat station is al een tijdje gereed. Bij het station Spui zijn zeshonderd trekankers aangebracht die de uiteindelijke vloer op zijn plaats moeten houden. Stuk voor stuk gaan die door de gellaag heen. Er zijn speciale voorzieningen getroffen om te voorkomen dat daarlangs lekken ontstaan. Tijdens het afgraven van de grond dinsdag bleek dat langs twee trekankers grondwater omhoog kwam. Die ankers bevonden zich bovendien vlak voor de damwand die het station scheidde van het tunneldeel onder de Kalvermarkt. Dat deel staat sinds de lekkage aan de groutboog onder water. Door het lekkende grondwater is de bodem aan de basis van de damwand waarschijnlijk verweekt en is de onderkant geweken onder druk van het water daarachter. De aannemer was tot ruim tien meter onder NAP gevorderd met afgraven en had nog anderhalve meter te gaan voor het maken van de onderste vloer. De damwand reikte nog een paar meter dieper. Maar niet diep genoeg, bleek woensdag. Onder hoge druk spoot het water het station in. Zowel de aannemer als B & W had gistermiddag het gevoel dat het voltooiingscontract ondertekend kon worden. Ze voelden zich daarin volgens directeur Stadsbeheer J. Wortel gesteund door de verzekeraar, die meent dat het om een ‘onvoorziene omstandigheid’ gaat. In dat geval keert de verzekering uit en verandert er volgens B & W niets wezenlijks aan de voorwaarden voor de voltooiingsovereenkomst.

Reageer op dit artikel