nieuws

‘Hier is het zekere voor het onzekere genomen’

bouwbreed Premium

Hardhoutstof is bij langdurige blootstelling kankerverwekkend. Zachthoutstof is ‘verdacht’. De reacties op het verschenen advies van de Gezondheidsraad lopen uiteen van ‘niets nieuws’ tot ‘zwaar overdreven’.

FNV Bouw ziet de bevindingen als een “goede bevestiging”. Voorlichter Anne Pols: “Onze aandacht richt zich al jaren op de mogelijke gevolgen van werken met houtstof. Momenteel loopt er een voorlichtingcampagne onder het motto ‘Het kan beter’. Het advies onderstreept het belang ervan.” Het feit dat houtstof neuskanker kan veroorzaken is volgens Pols niets nieuws. “Het komt gelukkig niet al te vaak voor, maar het blijft natuurlijk een verontrustend gegeven.” Zij benadrukt dan ook dat “de gezamenlijke strijd van werkgevers en werknemers” moet worden voortgezet. “Maar uiteindelijk gaat het om het bestrijden bij de bron.” Volgens het advies dat in opdracht van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken verscheen, is de kankerverwekkendheid van zachthoutstof – in tegenstelling tot die van hardhoutstof – niet bewezen. Toch wordt het als “verdacht” aangemerkt. “Doorslaggevend is de overeenkomst in genotoxische eigenschappen” aldus het rapport.

Jammer

F. de Boer van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen noemt de conclusies “zwaar overdreven”. Hier is het zekere voor het onzekere is genomen. Er zijn honderden soorten hardhout. Slechts bij twee daarvan is geconstateerd dat ze kankerverwekkend zijn. Het advies heeft bovendien geen gezondheidskundige waarde.” Hij vindt het jammer dat zo veel energie in dit probleem is gestopt. “Het gaat al met al om een paar gevallen per jaar. Het moet niet worden onderschat, maar de aandoeningen aan de longwegen zijn een veel groter probleem.” Bij de Hout- en Bouwbond CNV was niemand voor commentaar bereikbaar.

Reageer op dit artikel