nieuws

Experiment met verplaatsbare haventerreinen

bouwbreed Premium

Lege containers, holle caissons en betonnen ‘tafelbladen’ gaan dienstdoen als flexibele laad- en losterreinen in de Rotterdamse haven. De materialen worden zodanig verwerkt dat zij na een paar jaar ook weer goed elders zijn te gebruiken.

Verschillende ingenieursbureaus hebben op uitnodiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam nagedacht over concepten om haventerreinen flexibeler en goedkoper in te richten. De uitkomsten kunnen een oplossing zijn voor startende ondernemingen, soelaas bieden in tijden van ruimtegebrek of dienen als ‘schuifruimte’ bij herstructurering van delen van de haven. Het Havenbedrijf deed de oproep vanwege de steeds sneller veranderende functies en bedrijvigheid, met name in het Waal-/Eemhavengebied. De afschrijvingstermijn van pieren, kademuren en terreinen, maar ook van wegen, loodsen, leidingen en kraanbanen, wordt steeds korter. Flexibele en herbruikbare oplossingen zijn dan een uitkomst. Het Havenbedrijf denkt dan ook dat nieuwe concepten in de loop van dit jaar nog in uitvoering zullen komen. De systemen vallen waarschijnlijk in eerste instantie iets duurder uit dan de traditionele methoden, maar verdienen zichzelf terug door de mogelijkheid van hergebruik. Van de elf ingenieursbureaus die reageerden op de uitnodiging van het Havenbedrijf, hebben drie hun ontwerpen nu helemaal uitgewerkt. Gemeentewerken Rotterdam bedacht een variant op Mini-steck en noemde het Maxi-steck. Met prefab elementen kunnen pieren worden gebouwd of verbreed. Op de havenbodem wordt in vierkanten een grid van heipalen aangebracht, die een paar decimeter boven de bodem uitsteken. Daarop komt een constructie van palen, waartussen betonnen ‘tafelbladen’ worden geplaatst.

Grindbed

Boskalis, Aveco en Van Hattum & Blankevoort gingen in de weer met ‘holle’ caissons van beton voor de bouw van flexibele, verplaatsbare kades. Na plaatsing op een grindbed worden ze gevuld met water, grind of zand. Na verwijdering van de vulling is de caisson eenvoudig en snel elders te gebruiken. De Weger, Haskoning en Hollandse Beton Groep hebben zich eveneens laten inspireren door kinderspeelgoed. Hun concept heet Leeg-o-land en gaat uit van pakketten van afgeschreven lege containers. De containerpakketten krijgen aan de boven- en onderzijde betonnen platen. Met deze pakketten is het mogelijk in zes maanden een compleet haventerrein te realiseren, een proces waarmee normaal drie tot vier jaar is gemoeid. Het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam liet zich door het kinderspeelgoed Mini-steck inspireren bij het ontwerp voor een havenpier. Het prefab-concept is flexibel, verplaatsbaar en opnieuw te gebruiken bij andere projecten.

Reageer op dit artikel