nieuws

Drenthe strijdt tegen Duitse windmolens

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe zijn allerminst blij met het voornemen van de Duitse buurgemeente Twist. Die heeft besloten na te gaan of de aanleg van een windturbinepark in de directe nabijheid van het hoogveenreservaat Bargerveen planologisch mogelijk is.

GS vrezen dat zo’n park op die locatie leidt tot onaanvaardbare aantasting van landschap en natuur. Eind vorig jaar maakten de Staten al tevergeefs bezwaar tegen dit voornemen. De provincie Drenthe heeft haar hoop nu gevestigd op de Bezirksregierung Weser-Ems. In een brief vragen GS hun zienswijze bij de beoordeling van het plan te betrekken en om eventueel in nader overleg met de deelstaatregering Niedersachsen te kijken of er nog een andere oplossing mogelijk is.

Reageer op dit artikel