nieuws

Door de Belgische opstand kwam er geen hangbrug bij Vianen

bouwbreed

Veren, schipbruggen en een stalen boogbrug. Die gingen, zoals wel vaker, ook vooraf aan de Tweede Lekbrug bij Vianen. Minder bekend is dat er begin negentiende eeuw al een revolutionair plan bestond voor een hangbrug ter plekke. Het valt allemaal te lezen in een boekcassette die verscheen ter gelegenheid van de opening van de nieuwe brug.

Maar liefst vier boeken zijn in opdracht van Rijkswaterstaat uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de tweede lekbrug bij Vianen. Uiteraard is er een over de bouw van de nieuwste brug. De keus voor een betonnen uitbouwbrug was al vroeg gemaakt, blijkt uit ‘Overspanning’. Die was goedkoper dan alle andere varianten. Om te voorkomen dat de automobilisten op de bestaande boogbrug tegen een dodelijk saaie betonnen muur aan zouden kijken koos architect Moshe Zwarts voor een ééncellige koker. Het aan de zijkanten daarvan uitkragende wegdek wordt ondersteund door schoren, die van onderen speels uitwaaieren. Dat plaatste aannemer Dubbers Malden nog voor de nodige hoofdbrekens, maar levert een aardig effect op. Het deel ‘Kruising’ uit de cassette behandelt de geschiedenis van de brug. Die begint uiteraard met een veer, dat al onderhouden werd in de zestiende eeuw. Pas begin negentiende eeuw kwam er een schipbrug. Die constructie werd een jaar na oplevering door kruiend ijs verwoest. Een ambitieuze waterstaatsingenieur vatte het plan op voor een hangbrug. Voor die nieuwe techniek had koning Willem I al geld gereserveerd, toen de Belgische opstand uitbrak en het idee in de vergetelheid raakte. Er kwam toch weer een schipbrug, een sterkere, die bijna een eeuw dienst deed. In 1936 kwam de bekende stalen boogbrug tot stand, door vele automobilisten verfoeid vanwege de files. Maar nu de Tweede Lekbrug klaar is en de derde aanbesteed, zodat de oorspronkelijke verbinding zal verdwijnen, klinken ook stemmen op voor behoud van deze staalconstructie. Van Kunstenaar Wim van Sijl bijvoorbeeld in het deel ‘Pijlers’, waarin bestuurders, gebruikers en omwonenden aan het woord komen. Van Sijl ziet de brug als een monument voor de automobiliteit. De fraaie cassette lijkt vooral interessant voor mensen die bij de bouw betrokken waren. Voor buitenstaanders is het allemaal wat langdradig. Verrassend is wel het idee om een kinderboek aan de cassette toe te voegen. Maar verder is het werk vervaardigd volgens de regelen der PR- kunst en wordt angstvallig vermeden eens lekker met die regels te breken. Ook de fotografen durfden dat niet.

Cassette Lekbrug Diverse auteurs Europese Bibliotheek, Zaltbommel; f 99,00 (losse delen f 34,50)

Reageer op dit artikel