nieuws

Deventer handhaaft strakke regie bij stadsvernieuwing

bouwbreed

Deventer is sinds kort een grote bouwput. De binnenstad wordt vernieuwd, aan de stadsrand verrijst een kantoren- en educatiecentrum, de voormalige Boreelkazerne verandert in een mega-winkelcomplex en het stadsdeel Colmschate krijgt een nieuwe wijk.

Wethouder B. Doornebos legt uit dat de bouwwoede voortvloeit uit het Structuurplan 1994. Sommige projecten hebben een langere doorlooptijd, waardoor nu veel samenvalt. Op dit moment zijn zo’n twintig architectenbureaus aan het tekenen voor diverse projecten. De bedoeling is dat eind 2003 de stadsvernieuwing voltooid is. In de Colmschater nieuwbouwwijk ‘De Vijfhoek’ komen 4600 woningen, waarvan de helft al gereed is. Het stadscentrum telt voorts vijfhonderd inbreidingslocaties en de IJsseloever nog eens 160.

Scheiding

Er is geen stedenbouwkundige in de arm genomen die het beleid gestalte geeft. De gemeente voert bij alle projecten zelf de regie, die in handen is gelegd van W. Mensink, de senior projectleider bij de stadsvernieuwing. Deze noemt het belangrijk dat er een samenhangend resultaat ontstaat en dat – ondanks de diversiteit aan architecten – de stadsvernieuwing niet uitmondt in een ratjetoe. Ze gelooft in het werken ‘van grof naar fijn’: “Je begint met een grove structuur die steeds fijner wordt.” Veel aandacht besteedt Deventer aan de reïntegratie van leeffuncties. De rigide scheiding tussen wonen, werken, winkelen en ontspannen wordt in Deventer ongedaan gemaakt. Een in het oog springend voorbeeld hiervan is het project ‘Wonen boven winkels’, waarover Peter Zweedijk als projectleider Deventer Binnenstadsperspectief zich druk maakt.

Binnenstad

In de oude binnenstad staan veel etages boven winkelpanden leeg, terwijl er leuke woningen van te maken zijn. Dat kan gelijk een middel zijn tegen ’s avonds uitgestorven stadscentra, waar de criminaliteit het voor het zeggen krijgt. De komende acht jaar zullen een kleine vierhonderd panden intern worden verbouwd, met medewerking van het bedrijfsleven. Het is de bedoeling ook het aangezicht van gebouwen onderhanden te nemen. Te vaak leiden moderne winkelpuien er nog toe dat de karakteristiek van een historische pand pas opvalt als het hoofd in de nek wordt gelegd. De ‘verticale architecturale integriteit’ van een bouwwerk staat hoog op de lijst van Doornebos, al geeft hij toe dat de aanpak daarvan niet altijd makkelijk is. “Maar ondernemers zien de zin ervan ook in.” Een ander groot project in de binnenstad is De Raambuurt. Dat was vroeger een industriewijk in het hart van Deventer. Dat kan – onder meer door de milieuwetgeving – tegenwoordig niet meer. Er wordt nu een wijk met zo’n tweehonderd huizen gebouwd. Tegelijk blijven sommige oude gebouwen om hun historische betekenis gehandhaafd.

Strakke regie

De gemeente hamert op ‘een strakke regie’ voor de stedenbouwkundige aspecten. “Dat kan zelfs de creativiteit van de ontwerpers stimuleren”, luidt de opvatting ten gemeentehuize. Wethouder Doornebos aarzelt niet over zijn filosofie: “Je moet weten wat je wil.” En uiteraard is maatschappelijk draagvlak onontbeerlijk. Alleen al goede en intensieve voorlichting kan vele bezwaarschriften schelen, geeft hij aan.

Maar desondanks blijft het een hele toer: “Je komt 186 drempels tegen waar je overheen moet”, verzucht hij, “maar je moet geen afstand doen van je ambitieniveau.”

De projecten

De ambities van Deventer zijn niet gering. Momenteel wordt er gewerkt aan diverse in het oog springende projecten: ùHet Stationsplein wordt vernieuwd en voorzien van een ondergrondse fietsenstalling. ù De oude industriewijk in het centrum (Raambuurt) ligt tegen de vlakte en wordt vooral bestemd voor woningen. ùDe voormalige Boreelkazerne wordt een megawinkelcentrum met Jan des Bouvrie als boegbeeld, de grachtengordel wordt tussen het kantorencomplex De Leeuwenbrug (Wolters Kluwer) en de nieuwe Schouwburg doorgetrokken. ùAan de rand van de stadskern komen kantoorgebouwen (de Sociale Verzekeringsbank staat er al). ùDe weg naar het vroeger ingelijfde dorp Colmschate wordt vernieuwd en verbreed en in Colmschate zelf wordt een geheel nieuwe buitenwijk gebouwd, ‘De Vijfhoek’ genaamd. ùDe middeleeuwse binnenstad wordt ‘opgefrist’.

Honderd vierkante kilometer

Deventer telt na de inlijving van de gemeente Diepenveen (per 1 januari 1999) ruim 80.000 inwoners en beslaat een gebied van meer dan honderd vierkante kilometer. Burgemeester is mr. James van Lidth de Jeude. Wethouder B. Doornebos is verantwoordelijk voor Economische zaken, werken en vastgoed, toerisme en recreatie, en huisvesting.

Scheiding van functies is achterhaald

Reageer op dit artikel