nieuws

Concurrentie ontaardt in bedreiging van klanten

bouwbreed Premium

Sander Brandon is het zat dat concurrent Morselt Borne zijn klanten opbelt met dreigementen wegens patentinbreuk. Minimaal tien opdrachten voor de installatie van een Biogest KS vloedgolfspoelsysteem gingen volgens hem daardoor de mist in.

De botsing van belangen tussen Morselt Borne en AQA Hydrasep in Alkmaar, waarover Brandon de directie voert, is een Nederlands vervolg van een slepende juridische procedure van het bedrijf Steinhardt Wassertechnik in het Duitse Taunusstein, tegen het eveneens in die plaats gevestigde Biogest Gesellschaft für Wassertechnik. Partijen twisten over de patentrechten op een zogenoemd ‘vloedgolf reinigingssysteem voor bergbezinkbassins en -riolen’. Morselt Borne behartigt de Nederlandse belangen van Steinhardt; Brandon (AQA Hydrasep) doet dat voor Biogest. “Biogest heeft ons ontwerp gestolen”, reageert een verbitterde Lothar Steinhardt nadat – in het kader van hoor en wederhoor – aan de Nederlandse dealer Morselt is gevraagd of hij werkelijk van plan is de gemeenten die met concurrent Brandon in zee zijn gegaan, te vervolgen. Morselt houdt een slag om de arm, evenals Steinhardt. Hun terughoudendheid geldt niet voor de grote boosdoener in hun ogen: Biogest. Ongevraagd stort Steinhardt een lawine van beschuldigingen uit over zijn concurrent.

Keuzevrijheid

Wie gelijk heeft, doet er voor Nederlandse afnemers (gemeenten) minder toe dan het principe van een vrije keuze uit twee vergelijkbare producten op basis van een prijs/kwaliteit-afweging. Hoofden van gemeentelijke technische diensten willen weten waar ze aan toe zijn. “We houden niet van alleenrecht op markten”, motiveert H. de Leeuw, hoofd van de GTD Akersloot/Limmen zijn beslissing de dreigementen van Morselt te negeren. Hij zegt regelmatig te worden gebeld door collega’s die dezelfde vervelende ervaring met het Overijsselse bedrijf hebben opgedaan. Weinig van aantrekken, gewoon kiezen voor de beste oplossing, is de boodschap van De Leeuw. In zijn gemeente zijn de bergbezinkbassins, voorzien van het Biogest KS spoelsysteem met kleppen, inmiddels in gebruik gesteld. De Leeuw heeft geen goed woord over voor de marktbenadering van Morselt: “De haren gingen bij ons overeind staan toen het bedrijf ons dreigde te dagvaarden. Wij hebben op technische gronden gekozen voor AQA Hydrasep. ‘Ga normaal concurreren op prijs en kwaliteit’, heb ik tegen Morselt gezegd.”

Brij

Een rechte scheidingslijn tussen gelijk en ongelijk, goed en slecht, valt in de juridische brij van jarenlange, slepende procedures allang niet meer te onderscheiden. Ooit trokken Steinhardt en Biogest (onder de naam Richter Technik) gezamenlijk op. Steinhardt was goed in innovatieve ideeën. Richter deed de technische ontwikkeling en de uitvoering. Is er patentrecht van toepassing op een systeem dat door de één is bedacht, en door de ander verder is ontwikkeld? In Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk trok Steinhardt vooralsnog aan het kortste eind, hetzij omdat de innovatie van Steinhardt niet patentwaardig zou zijn, hetzij omdat het systeem van Biogest op vitale onderdelen verschilt van het oorspronkelijke ontwerp. Morselt Borne betrekt gemeenten in patentgeschil

Reageer op dit artikel