nieuws

Chloor

bouwbreed

In Cobouw (28 juni) geeft Robert Stokkers van Beuker Kunststoffen zijn mening over chloortransporten. Wij nemen aan dat Stokkers graag zijn alternatieve buissystemen verkoopt, maar dat hij daarvoor valsklinkende argumenten gebruikt gaat ons, als werknemers in de PVC industrie, veel te ver.

Vervoer van chloor per spoor kan dan wel zeer gevaarlijk zijn als er ooit gebeurt, het risico is echter vele malen kleiner dan voor transport over de weg. Dat geldt ook voor propyleen, de grondstof voor de buizen die Stokkers aanprijst. Een ongeval met zo’n vrachtwagen in Spanje doodde 216 kampeerders. Bijna evenveel als de 227 mensen die volgens Green-peace door productie, transport en gebruik van chloor in de afgelopen honderd jaar in de hele wereld om het leven zijn gekomen. Zijn PE en PP buizen duurzamer? PVC buizen zijn nu vijftig jaar in gebruik en gaan minstens honderd jaar mee. PE en PP moeten zich nog bewijzen. En wat de milieuvervuiling betreft: studie door Gastec gaf voor PE buizen ongeveer twee keer zoveel milieu-emissies als voor PVC buizen. PP werd niet getest, maar heeft dezelfde productiemethoden als PE, met evenwel zes procent extra fabricageverlies. Het feit dat PVC voor 57 procent uit chloor bestaat maakt dat het juist daardoor minder petroleum (met al zijn milieurampen) en dus minder vervuiling geeft. Zoutwinning (een oneindige grondstof) en chloorproductie geven nauwelijks emissies. Schadelijke additieven in PVC zijn niet schadelijk zolang ze in het PVC zitten, zelfs niet voor drinkwaterleidingen. (PE is daar overigens niet zo geschikt voor, gezien de snelle aangroei van bacteriën.) En dat er nog weinig PVC buizen worden gerecycleerd heeft er alles mee te maken dat de meeste leidingen nog in gebruik zijn. De burgemeester van Staphorst kan zich beter zorgen maken over de risico’s van de vrachtwagens met benzine en LPG die dwars door zijn gemeente rijden, dan over de chloortreinen, laat staan het risico van chloortransporten te verminderen door PVC te vervangen door materialen met een veel hoger risico (en milieulast).

Reageer op dit artikel