nieuws

Brinkman: Jongeren vroeger vakkennis bijbrengen

bouwbreed

De werkgevers willen zelf extra investeren om nieuwe mensen aan te trekken. Aanvullende acties zijn nodig, meent Brinkman. “Bedrijven moeten meer opleidingsplaatsen voor jongeren beschikbaar stellen. We hebben er al veel, maar we hebben er meer nodig.” Met het AVBB- Waterweggebied worden onder meer plannen uitgewerkt voor open dagen en bezoeken aan scholen om de instroom te bevorderen.

Nu de overheid het op het gebied van het beroepsonderwijs laat afweten, moet het bedrijfsleven zelf die taak op zich nemen. “We moeten jongeren veel vroeger in het leven vakkennis bijbrengen.” Brinkman is optimistisch over de bedrijfstak. Hij voorspelt dat de waardering voor de bouwer als ambachtsman zal groeien; in feite is die ontwikkeling al aan de gang. De blauwe boorden zullen aan maatschappelijke betekenis winnen. Dat moet ook in geld worden uitgedrukt. “De klant is kritisch en de eisen die hij stelt, zijn hoog. Kwaliteit moet zich laten betalen.” Dat geldt voor de bouwer, maar ook voor de elektricien en automonteur. Het hoeft toch niet zo te zijn dat een telecommaatschappij een fortuin verdient aan de totstandkoming van een belangrijk infrastructureel netwerk en dat de kabellegger, de eigenlijke uitvoerder van het werk, met een schijntje genoegen moet nemen?

Herwaardering

Op een ander niveau ziet Brinkman een zekere herwaardering van de bouwsector. Den Haag beseft dat Nederland “nog niet af is”. Nieuwe waterprojecten, vormen van landinrichting, kwaliteit van de (woon)omgeving; kortom, het gehele mobiliteits- en infrastructuur- vraagstuk is weer een politiek item. Dat maakt dat de bouwnijverheid een belangrijk onderwerp van gesprek is. Brinkman: “De bouw moet in gesprek en voor ons imago is het belangrijk dat er over ons gepraat wordt.” Zeker één succesje is er in de visie van Brinkman al bereikt: de bereidheid van bouwbedrijven en aanverwante organisaties de A4 aan te leggen en te exploiteren, speelde een beslissende rol in het welslagen van het bereikbaarheidsoffensief van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat.

Dinsdag in deze krant: Brinkman over arbeidsduurverlenging.

Reageer op dit artikel