nieuws

Boortunnel kink in kabel Randstadrail

bouwbreed Premium

Randstadrail, de light railverbinding tussen Den Haag en Rotterdam, moet in 2004 rijden. Rotterdam is echter niet van plan op te draaien voor de risico’s van de drie kilometer lange boortunnel ‘Verkort Statenwegtracé’. Het is om die reden nog maar de vraag of het minister Netelenbos lukt nog dit jaar definitieve contracten af te sluiten.

Het metronet van Rotterdam en de Zoetermeerlijn sluiten dan moeiteloos aan op het tramnet van Den Haag. Daarvoor zijn nodig vijf nieuwe stations, de nodige aanpassingen aan bestaande stations en rails. Een fly-over in de Haagse Rijnstraat en een boortunnel in Rotterdam horen ook bij de aanleg. De minister van Verkeer komt met 1,8 miljard gulden over de brug voor de realisering van Randstadrail. Netelenbos zette gisteren samen met de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van Rotterdam en Den Haag een handtekening onder een procesovereenkomst. Netelenbos wil uiterlijk in oktober tot definitieve overeenkomsten komen.

Winst

Rotterdam en Den Haag fungeren als opdrachtgever, zijn verantwoordelijk voor de realisatie en draaien ook op voor verliezen. Daar staat tegenover dat de steden eventuele winst in hun zak mogen steken. De minister ziet dat allemaal niet zo zwaar: “U kunt altijd nog pps’en.” Juist de marktconsultatieronde waarbij partijen werden uitgenodigd om met voorstellen te komen voor publiek private samenwerking is mislukt. Het proces bleek veel te lang te duren. Rotterdam heeft haar zinnen gezet op een boortunnel. Een voorlopige raming gaat uit van 600 miljoen gulden voor een tunnel met een lengte van 2,5 tot 3 kilometer. Het is echter nog maar de vraag of dit bedrag voldoende is. De Groene Harttunnel van nog geen kilometer kost bijna een miljard. Bovendien is nog nauwelijks ervaring opgedaan met boortunnels. Het boren in de Botlektunnel en de Westerscheldetunnel lopen alles behalve voorspoedig en ook de de berekeningen voor de Noord-Zuid lijn in Amsterdam vallen veel hoger uit.

Risico

Wethouder J. van den Muijsenberg wil eerst beter berekenen welke risico’s Rotterdam gaat lopen met dit plan voordat hij definitieve contracten aangaat. “Een geboorde tunnel onder de bebouwde stad is toch al gauw een risico van honderden miljoenen guldens.” Dertig mensen van de dienst Gemeentewerken rekenen de komende maanden aan een voorlopig ontwerp. Een grondmechanisch onderzoek en Duitse adviesbureaus moeten uitkomst brengen.

Reageer op dit artikel