nieuws

Bevriezen dwarsverbindingen vergt meer tijd

bouwbreed

Staalprofielen die als warmtewisselaar werken, vertragen het bevriezen van de grond voor de dwarsverbindingen van de Westerscheldetunnel. Isolatie wordt aangebracht; nog deze week verwacht aannemer KMW met het afgraven van het eerste ijslichaam te kunnen beginnen.

Eigenlijk zouden de deuren al drie weken terug worden geopend om met afgraven van de dwarsverbindingen te beginnen. Die moeten straks een vluchtroute vormen voor automobilisten die in een van de twee tunnelbuizen onder de Westerschelde zijn gestrand. Maar de temperatuursensoren in de bodem tussen de twee buizen wezen uit, dat nog lang niet alles goed bevroren is. Met name tegen de westbuis was de grond nog te warm, en dus te zacht, om veilig te kunnen afgraven. Ter plaatse is de betonnen tunnel met een stalen segment uitgerust, dat wordt ondersteund door zware HEB-profielen. Die profielen werken volgens A. Weigl van aannemerscombinatie KMW als een warmtewisselaar en voeren warmte uit de tunnel de bodem in. Waar de profielen contact maken, zijn ze inmiddels geïsoleerd en is de ‘warmtebrug’ doorbroken. In de oostbuis was al isolatie aangebracht tussen de profielen en het ringsegment en zijn de problemen minder. In de westbuis was daar vanaf gezien, omdat vandaaruit het ijskoude pekelwater (-35øC) via vrieslansen de grond in wordt gepompt. Dus verwachtte de aannemer daar geen problemen met het volledig bevriezen van de grond die tegen het segment aanligt.

Boorschild

Van problemen wil bij de aannemer niemand weten. Vriezen is een nieuwe techniek en dat het langer duurt, is volgens betrokkenen niet alarmerend. Nog deze week verwacht KMW de segmenten voor de eerste van de 26 dwarsverbindingen te kunnen verwijderen en met afgraven te beginnen. Problemen zijn er nog wel altijd met het boorschild. Dat blijkt flink vervormd onder de gronddruk op 60 meter beneden NAP. In de westbuis zijn volgens een woordvoerder goede vorderingen gemaakt door met grotere beitels iets meer grond voor het schild af te graven. Dat vermindert de druk op het schild, dat elastisch terugveert in de oorspronkelijke vorm. In de oostbuis, waar de vervormingen sterker zijn, denken de internationale experts die zich in Terneuzen over de problemen buigen, een tijdelijke versterkingsring nodig te hebben om het schild op het diepste punt te versterken. Het duurt nog weken voordat beide boren weer op volle kracht aan de slag kunnen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels