nieuws

Belgische minister wil spitsverkeer beperken

bouwbreed

De Belgische minister Gabriëls (landbouw en middenstand) heeft voorgesteld het recreatief verkeer tijdens de piekuren te weren van de autosnelwegen rond Brussel en Antwerpen. Op deze manier wil hij de files te lijf gaan.

De minister zegt wel te beseffen dat zijn voorstel valt of staat met de beschikbaarheid van een netwerk voor elektronische scanning van het verkeer. Om de dagelijkse files aan te kunnen aanpakken, denkt Gabriëls ook aan een systeem van uitgifte van mobiliteitscheques. Voor het gebruik van de autosnelwegen zou elke burger het recht krijgen op een bepaalde hoeveelheid mobiliteit in de vorm van cheques. Het zou de bezitters van deze mobiliteitscheques vrij moeten staan om, wanneer zij deze cheques niet of minder gebruiken, deze via een elektronische beurs te verkopen aan automobilisten die behoefte hebben aan meer mobiliteit.

Reageer op dit artikel