nieuws

‘Barbarij’ in Bussum

bouwbreed

De definitieve beslissing is nog niet gevallen, maar de plannen liegen er niet om. Het nog geen 30 jaar oude Bussumse raadhuis dreigt te worden gesloopt. Om ruimte te maken voor de bouw van 250 woningen in het project Landstraat-Noord.

Inwoners zijn ontstemd over de gang van zaken. Zij spreken van barbarij en kapitaalvernietiging. Bij een ander deel van de bevolking heerst evenwel respect voor de plannen van het gemeentebestuur. In het haalbaarheidsonderzoek, zo zegt een woordvoerder van de gemeente, worden twee varianten getoetst. De varianten behelzen het aantal woningen dat moet worden gebouwd: 250 of 130. Wordt voor de laatste optie gekozen, dan blijft het raadhuis staan. De uiteindelijke variant hangt derhalve af van de verplaatsing van het gemeentehuis naar een andere locatie. Het gemeentehuis in zijn huidige hoedanigheid zou niet meer voldoen aan eisen van de Arbowet. Het ambtelijk apparaat zit bij slecht weer op de tocht, terwijl bij mooi weer de temperaturen binnen tot onaangename hoogten oplopen.

Investeringen

De platte daken van de gemeentelijke behuizing, een ontwerp van architect Wegener Sleeswijk, zouden debet zijn aan dit laatste euvel. Ook zou het gebouw te groot zijn geworden als gevolg van het uitblijven van samenvoeging met Naarden en door eerder uitgevoerde bezuinigingsoperaties. Aanpassingen van het huidige raadhuis brengen enorme investeringen met zich mee, de kosten van nieuwbouw met gepaste voorzieningen zouden ruimschoots opwegen tegen opknappen van het oude pand. In het verleden heeft Bussum ook al eens een raadhuis gesloopt. Eind 1960 ging aan de Brinklaan het rustieke, uit de jaren 1880 daterende, ontwerp van architect J.F. Everts tegen de grond.

Reageer op dit artikel