nieuws

Arbeidsomstandigheden bij gww-projecten stuk beter

bouwbreed

De arbeidsomstandigheden bij veel gww-projecten zijn de afgelopen twee jaar verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van de regio zuidwest van FNV Bouw.

Districtsbestuurders en kaderleden bezochten vorige week in het zuidwesten van Nederland zo’n 150 bouwplaatsen in de grond-, water- en wegenbouw. Voorzieningen als schaftketen en toiletten zijn gemeengoed geworden, zo bleek uit het onderzoek. Op slechts vijf van de 150 projecten kwamen over dit punt klachten binnen. Tijdens een eerder onderzoek in 1998 bleek dat op 20 procent van de projecten geen schaftkeet of toilet aanwezig was. “Toestanden dat werknemers in de blubber staan of zittende op een boomstam hun boterham opeten, zijn we deze keer niet meer tegengekomen. Dat is pure winst”, zegt B. Roes, districtsbestuurder regio Zuidwest. “We zijn blij dat op een aantal punten de arbeidsomstandigheden in de bouw verbeteren. Dat is in het belang van werknemer én bedrijfstak.” Ook het gebruik van hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor het verrichten van graaf- of tilwerkzaaamheden door onder meer stratenmakers, is toegenomen. Die toename is echter minder spectaculair dan die van de hygiënische voorzieningen. Knelpunten blijven volgens de regionale afdeling van FNV Bouw de veiligheid bij het werk aan de weg en de oneigenlijke concurrentie in de sector. Weggebruikers blijken veel onveilige situaties te veroorzaken, waardoor met name de veiligheid van wegwerkers ’s nachts te wensen overlaat.

Concurrentiesfeer

Het onderwerp kwam onlangs ook aan de orde op een congres in Maastricht van Duitse, Nederlandse en Belgische bouwbonden. Zij spraken af een actieprogramma uit te werken waarmee veiligheid van wegwerkers uit de concurrentiesfeer moet worden gehaald. Dat zou kunnen door in de prijs van werken de veiligheidsmaatregelen buiten beschouwing te laten. Volgens Roes zouden opdrachtgevers voorwaarden op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid moeten stellen bij de aanbesteding van grote gww-projecten. Dat gebeurt volgens hem bij de aanleg van de HSL-Zuid en de vernieuwde A16. Aannemerscombinaties die de HSL en A16 willen bouwen, moeten aan een programma van eisen voldoen. “Dit is een mooi voorbeeld hoe het ook kan”, zegt Roes. “Dit is een opdrachtgever (Projectorganisatie HSL-Zuid, red) die een stap verder gaat.” Oneigenlijke concurrentie in de sector blijft eveneens een knelpunt. Bedrijven die in de gww-sector actief zijn, moeten in principe de bouw- cao hanteren. Dat gebeurt niet, is de ervaring van Roes. Door slimme constructies te gebruiken, hanteren veel bedrijven de landbouw- of metaal-cao. Verstorende concurrentieverhoudingen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsomstandigheden zijn het gevolg. Alleen in Brabant gaat het volgens de bondsbestuurder zeker om enkele tientallen bedrijven die de regels overtreden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels