nieuws

Analisten: Breuk Boskalis met HBG goed besluit

bouwbreed

Boskalis heeft er goed aan gedaan een punt te zetten achter de besprekingen met het Rijswijkse bouw- en baggerconcern HBG, is de communis opinio onder financiële analisten. “Bij ons analisten was er niemand die de synergie zag van Boskalis met een bouwbedrijf in Duitsland”, zegt H. van Lamoen van Delta Lloyd Bank.

De manier waarop de fusieplannen tussen HBG en Boskalis werden gebracht, riep vanaf het begin vraagtekens en verwondering op onder analisten. “Wat moeten ze eigenlijk met HBG; Boskalis is een baggeraar”, redeneert Van Lamoen. Ook R. Westeneng van SNS Securities hijst de vlag in top voor Boskalis. “Voor Boskalis is het heel goed. Het is een onderneming die zich specifiek richt op baggeren en de vooruitzichten voor die sector zijn goed. Daar werd ook een premie voor betaald op de beurs. Na de aangekondigde fusie verdwijnt die premie. Want wat krijgt Boskalis terug? Onzekerheid in Duitsland, een gedeeld management – twee kapiteins op een schip – en een diffuus concern. Wat is eigenlijk de synergie tussen baggeren en bouwen?”

Winstverloop

M. van der Holst van Iris, de denktank van Robeco en Rabobank, wijst erop dat Boskalis de laatste jaren een stabiele winstgroei kon laten zien. “Het winstverloop van de nieuwe, gezamenlijke onderneming was minder goed voorspelbaar geweest.” Allen wijzen op de onzekerheden in Duitsland. Bij de Duitse HBG-bedrijven vielen de lijken de laatste jaren bij bosjes uit de kast. Dat heeft HBG al een miljard gulden gekost en een definitief einde aan de verliezen zal er ook dit jaar niet zijn. “HBG heeft een aantal interessante activiteiten, maar de situatie in Duitsland is zo dominant, dat ze de rest van de onderneming onder druk zet”, zegt Van der Holst. Wat de toekomst van HBG is zonder Boskalis, is onduidelijk. “Voor HBG is het afbreken van de fusie een tegenvaller”, denkt Van der Holst. SNS-man Westeneng volgt dezelfde redenering, maar vervolgt: “HBG moet helemaal niks, behalve rendement halen op de bouwwerken die ze opleveren. Want daar staat of valt mijn advies over HBG mee: hoeveel geloof heb je in Duitsland?” Analist A. Mulder van zakenbank Metzler Nederland heeft een ietwat afwijkende mening. Volgens Mulder waren de aanvankelijke voordelen van de fusie voor Boskalis groter dan voor HBG. “Je voegt een volledig (bagger)bedrijf samen met een klein stuk van een ander bedrijf”, zegt hij, doelend op de baggerpoot van HBG. De integratie van het baggergedeelte had geen problemen hoeven op te leveren. Maar, weet Mulder, Boskalis heeft met het afblazen van de fusie vooral de “toekomstige risico’s” van de Duitse bouwactiviteiten van HBG uit de weg willen gaan.

Lagere prijs

Overigens meent deze analist dat Duitsland niet het enige argument is waarom de fusie is afgeketst. Van Gelder heeft dat maandag ook aan verschillende media laten doorschemeren, maar hij wilde niet in detail treden. Volgens Mulder heeft de Boskalis-topman de Duitse problemen van HBG verdisconteerd willen zien in een lagere prijs. Een gunstiger ruilverhouding voor Boskalis zou een veto van HBG hebben opgeleverd. Maar hoe dan ook wilden, aldus Mulder,”een aantal aandeelhouders van Boskalis af”. Zij zijn immers van mening dat bouwen en baggeren niet samen gaan. HBG zal zich de komende tijd vooral op Duitsland moeten richten en daar orde op zaken moeten stellen. Voor groei ontbreekt het geld.

Op pagina 2: Baggerpoot Ballast interessant doelwit voor Boskalis.

Reageer op dit artikel