nieuws

Afvalverbrander helpt rioolwater zuiveren

bouwbreed Premium

Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) verstrekt vanaf dit najaar restwarmte aan het Zuiveringschap Rivierenland (ZSR). Dat gebeurt de komende vijftien jaar met een speciale installatie ter waarde van 8 miljoen gulden.

De installatie bestaat uit een koelwatergemaal en een leidingtracé tussen de rioolwaterzuivering en de afvalverbrander. Parallel aan de bestaande luchtcondesoren bij afvalverwerkingsbedrijf ARN staat een watergekoelde condensor. Zo krijgt de verbrandingsinstallatie extra koelcapaciteit en een maximale doorzet van afval. Tot nog toe wekt de ARN met de verbrandingswarmte elektriciteit op. Dat gebeurt door middel van stoomcondensatie. Luchtkoelers voeren de restwarmte uit dit proces af. Warm weer beperkt evenwel het koelvermogen. Dat heeft een negatieve invloed op de elektriciteitsproductie, waardoor de installatie minder afval kan verbranden. ZSR verhoogt straks met de restwarmte de temperatuur in de beluchtingstanks. Zo ontstaat een intensievere zuivering. Als gevolg daarvan kan ZSR de noodzakelijke uitbreiding van de tankcapaciteit beperken.

Investeringen

ARN financiert alle benodigde investeringen. ZSR neemt volgens contract de restwarmte af en levert ARN per uur 1200 kubieke meter koelwater retour. Er volgt geen jaarlijkse verrekening van kosten en/of baten tussen beide partijen. ARN dekt zelf de (marginaal) stijgende exploitatiekosten af die het warmtewisselcircuit veroorzaakt. Het verhoogde rendement van de afvaloven compenseert de extra kosten die worden gemaakt. Die lopen verder terug, omdat ARN van Novem subsidie voor het project ontvangt. De bouw begon in september 1999. Haskoning begeleidt het werk. Begin jaren negentig voerde dit Nijmeegse bureau in opdracht van Novem een haalbaarheidsstudie uit naar energetische koppeling tussen een afvalverbrander en een rioolwaterzuivering.

Reageer op dit artikel