nieuws

Aanpassing spoor snelle trein moet goedkoper

bouwbreed Premium

Minister Netelenbos van Verkeer studeert op alternatieve veiligheidsmaatregelen, die het mogelijk maken met hogere snelheden over bestaand spoor te rijden. Aanpassing van de spoorlijn Utrecht-Arnhem- Zevenaar-Duitse grens voor snelheden tot 200 kilometer per uur, vergt te kostbare ingrepen. Afhankelijk van de kwaliteit van de inpassing van ongelijkvloerse kruisingen kunnen de kosten oplopen tot een bedrag tussen 2 en 3 miljard gulden.

Dit blijkt uit een brief die minister Netelenbos naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vrijdag besloot het kabinet af te zien van de aanleg van een echte hogesnelheidslijn van Utrecht via Arnhem naar de Duitse grens en in plaats daarvan het bestaande spoor te moderniseren. Onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) heeft aangetoond dat de snelle verbinding niet rendabel is. Het onderzoeksinstituut gaat daarbij nog uit van een maximale investering van 7,4 miljard gulden. Netelenbos sluit in haar brief aan de Kamer niet uit dat de kosten van een HSL- Oost de 10 miljard gulden overstijgen. Daarbij houdt ze rekening met wensen van gemeenten waar de lijn doorheen gaat. Zij hebben plannen ontwikkeld voor tunnels en bakconstructies. In Europees verband zijn afspraken gemaakt om op de zogenoemde Trans Europese Netwerken (TEN’s) snelheden van minimaal 200 kilometer per uur na te streven. Voor bebouwde kom en natuurgebied mag daarvan worden afgeweken. Het bestaande spoor van Utrecht naar de Duitse grens kan zodanig worden aangepast dat dergelijke snelheden haalbaar zijn. Volgens de huidige normen moeten echter bij snelheden boven 140 kilometer per uur alle kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt. Bij snelheden boven 165 kilometer per uur moeten passeersporen bij stations worden aangelegd, die niet langs een perron lopen. In de brief aan de Kamer schrijft Netelenbos dat ze in overleg met regionale overheden en naar aanleiding van de inspraak slimmere en goedkopere oplossingen gaat onderzoeken om de veiligheid van overwegen en stations zo te verbeteren dat hogere snelheden in de toekomst mogelijk worden. Overigens moet dan ook de bovenleidingspanning worden aangepast. In plaats van 1500 volt moet daar 25Kv op komen te staan. Netelenbos wil de ombouw bezien in het kader van landelijke besluitvorming over dit onderwerp.

Reageer op dit artikel