nieuws

Zoetermeer doet gooi naar ISV-subsidie

bouwbreed

Als het gaat om het programma Stedelijke Vernieuwing zet de gemeente Zoetermeer in op vier invalshoeken: ruimtelijke structuur, infrastructuur, woningvoorraad en natuurontwikkeling. Dit blijkt uit het omvangrijke ontwikkelingsprogramma dat de gemeente heeft gepresenteerd.

Hiermee doet Zoetermeer een gooi naar de miljoenen die in het kader van de Stedelijke Vernieuwing door dit kabinet beschikbaar worden gesteld. Wat betreft de woningvoorraad zet de gemeente zwaar in op het realiseren vrijstaande koopwoningen en het renoveren van de ‘oude wijken.’ Met betrekking tot de infrastructuur bepleit de gemeente een betere ontsluiting via de sprinter en een upgrading van de bestaande stations. Ook moet er, als belangrijke schakel in het project Randstadrail, in de ogen van de Zoetermeer, een rechtstreekse railverbinding met Rotterdam komen. Om bovendien tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de consument, wil de gemeente het winkelcentrum ‘het Stadshart’ met zo’n 20.000 tot 25.000 vierkante meter vloeroppervlak uitbreiden.

Reageer op dit artikel