nieuws

Ziektebestrijding komt er bekaaid af

bouwbreed

Bedrijven en instellingen besteden jaarlijks ruim 11 miljard gulden aan bovenwettelijke uitkeringen, herverzekering van het ziekteverzuim en reïntegratie.

Van die 11 miljard aan private gelden gaat nog geen 15 procent naar arbodiensten of bedrijven die arbeidsongeschikte mensen weer aan het werk helpen. Dit zei staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren in Amsterdam bij de opening van Stecr, het expertisecentrum voor reïntegratie van de arbodiensten. Hij noemt het onevenwichtig dat het overgrote deel van het geld aan inkomensbescherming (zoals volledige doorbetaling bij ziekte) en risico- afdekking (herverzekering van het ziekteverzuim) wordt besteed. Hoogervorst vindt dat werkgevers met 0,3 procent van de loonsom preventie en reïntegratie stiefmoederlijk bedelen. Hij pleit voor minder nadruk op inkomensbescherming en meer op reïntegratie. Dat leidt tot een veel betere positie van de werknemer op lange termijn. Arbodiensten en reïntegratiebedrijven kunnen werkgevers aansporen meer te letten op het voorkomen van ziekten en het snel weer aan werk helpen van zieke werknemers. Dat lukt volgens Hoogervorst door op prestatie gerichte contracten aan te bieden.

Reageer op dit artikel