nieuws

‘Ze hebben alleen moeite met de theorie’

bouwbreed

Ze zijn ‘uitgeleerd’ en moeten gaan werken. Dat is het zelfbeeld waarmee jaarlijks een groot aantal Amsterdamse jongeren het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) verlaten. Maar vanwege een leerachterstand zijn ze niet klaar voor een vervolgopleidng of een baan. Om deze groep te begeleiden, beginnen het Amsterdamse College Zeeburg en Samenwerkingsverband SSP een op de bouw afgestemd project.

“De verwachting is dat in Amsterdam jaarlijks zo’n 1200 jongeren het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) verlaten zonder een diploma op zak dat aansluit op het middelbaar beroepsonderwijs”, zegt R. van der Vaart, opleidingsdirecteur van het College Zeeburg. De leerlingen kunnen dus onmogelijk doorstromen naar het mbo. Weliswaar heeft het samenwerkingsverband SSP jongeren in dienst die in de praktijk verder worden opgeleid, maar de groep waarover Van der Vaart spreekt, komt voor zo’n dienstverband niet in aanmerking. Daarvoor lopen ze te veel achter. “De leerlingen hebben moeite met theorie-onderwijs. Ze zijn praktisch ingesteld en willen aan de slag”, verduidelijkt Van der Vaart. Omdat ze de praktijk van de werkvloer nog niet kennen en daarvan ook niet een duidelijke indruk hebben, worden ze begeleid naar de arbeidsmarkt. Jongeren die in de bouw zijn geïnteresseerd kunnen meedoen aan het project ‘Assist, de assistent geassisteerd’.

Diagnose

Vast onderdeel van het project is een diagnostische week. Dan wordt gekeken of ze geschikt zijn voor de bouw. Is de sector niets voor hen, dan wordt via het servicepunt van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) een andere oplossing gezocht. Is er daarentegen een reële kans dat ze bij een aannemer hun boterham kunnen verdienen, dan volgt gedurende drie maanden een opleiding tot assistent-timmerman. In die periode worden de deelnemers niet alleen technisch geschoold. “We leren ze bijvoorbeeld ook dat ze op tijd op hun werk moeten komen. Dat klinkt misschien raar. De reden is dat we regelmatig worden geconfronteerd met jongens die zijn opgegroeid in een milieu waarin het niet vanzelfsprekend is dat je naar je werk gaat, laat staan dat je ergens op tijd bent.” Deelnemers aan het project worden er niet meteen op afgerekend als ze eens te laat komen of een keer vergeten door te geven dat ze ziek zijn. “Als we dat wel doen, moeten we veel van die knapen na een paar weken al de deur wijzen. En de kans is groot dat ze dan tussen wal en schip terecht komen. Maar na drie maanden moeten ze de spelregels onder de knie hebben. ” Na dit onderdeel wordt bepaald welke richting de jongens verder uitgaan. “Het komt voor dat in die periode is gebleken dat zo’n knaap toch kan doorstromen naar de primaire opleiding. In dat geval komen ze bij het SSP terecht. Anders gaan ze vier dagen per week stage lopen bij bouwbedrijven en een dag per week naar school. In overleg met de ondernemers krijgen ze een opleiding op maat.” Van der Vaart benadrukt dat niet alleen in Amsterdam duizenden jongeren zijn die niet verder willen leren en tegelijkertijd nog niet rijp zijn voor de arbeidsmarkt. “Landelijk zullen er naar verwachting ruim zesduizend van zulke gevallen zijn. Projecten zoals dit zouden ook daar een oplossing kunnen bieden voor die probleemgroep.”

‘Leerlingen helpen die geen kans hebben op doorstroming’

Reageer op dit artikel