nieuws

Woensdrecht heeft schoon oefenterrein

bouwbreed Premium

Het immobiliseren van asbest in puingranulaat met schuimbitumen blijkt in de praktijk te werken. Op de vliegbasis Woensdrecht is zo’n 33.000 ton puin met schuimbitumen gemengd en afgevoerd, zonder dat asbestvezels zijn vrijgekomen.

Het betrof hier een halfopen verharding van het brandweeroefenterrein. Omdat ook in de nieuwe situatie de verharding waterdoorlatend moest zijn, kon het materiaal niet ter plaatse worden hergebruikt. Het is nu naar een stortplaats in Noord-Holland vervoerd, waar het – als de benodigde toestemming afkomt – zal worden gebruikt als wegfundering. Het brandweeroefenterrein op de vliegbasis Woensdrecht is specifiek bedoeld voor het trainen in de bestrijding van vliegtuigbranden. Om het bluswater snel af te kunnen voeren, is gekozen voor een halfopen verharding van twee lagen puingranulaat in verschillende gradaties, met daaronder een drainage. Vlak voor de openstelling van het 30.000 vierkante meter grote terrein in de zomer van vorig jaar, bleek het puin vervuild te zijn met asbest. Na een uitgebreid onderzoek is in overleg met het ministerie van VROM besloten het hele terrein te saneren. De Directie Brabant van de DGW&T – de ‘bouwdienst’ van Defensie, vergelijkbaar met Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst – heeft in samenspraak met VROM en de Arbeidsinspectie een aantal alternatieven bekeken voor die sanering, zoals het ter plaatse schoonmaken. Uiteindelijk werd gekozen voor een aanbesteding van het werk volgens de ‘traditionele’ methode: ontgraven, inpakken in ‘big bags’ en afvoeren naar een stortplaats, en het aanbrengen van een nieuwe verharding van gecertificeerd puingranulaat.

Alternatief

Na een ondershandse aanbesteding met gecertificeerde bedrijven, kwam Van Hees Tilburg als laagste uit de bus. Na de gunning kwam dit bedrijf alsnog met een alternatief: het immobiliseren van het asbest met schuimbitumen. DGW&T was al snel enthousiast en wilde graag meewerken. In zeer goed overleg met VROM, de Arbeidsinspectie en de Koninklijke Luchtmacht is het alternatief uitgewerkt en in de praktijk beproefd. De proef, waarbij het traditioneel ontgraven werd afgezet tegen het immobiliseren, gaf dusdanig goede resultaten dat Van Hees opdracht kreeg het werk volgens het alternatief uit te voeren. Bij de uitvoering is in samenwerking met Reproad BV gebruik gemaakt van een aangepaste Wirtgen WR 2500. Met deze machine wordt in één arbeidsgang het puin ontgraven en gemengd met schuimbitumen. Doordat in de mengkamer een onderdruk heerst en de afzuiginstallatie is voorzien van een speciaal nat filter, komen bij dit proces geen asbestvezels vrij. In het overblijvende materiaal zijn alle asbestvezels gebonden, zodat dit geen gevaar meer oplevert voor de volksgezondheid. Omdat het puin niet ter plaatse kon worden hergebruikt, is het vanaf de frees naar een hoek van het terrein getransporteerd, en vervolgens overgeslagen in afsluitbare vrachtwagens. Vervolgens is het afgevoerd naar de stortplaats in Noord-Holland. De cabines van de vrachtwagens waren als extra veiligheid voorzien van overdruk. Uitgebreide metingen voor, tijdens en na het ontgraven gaven aan dat er ook echt geen vezels zijn vrijgekomen. Ook bleek de ondergrond helemaal schoon te zijn. Hoewel het materiaal dus niet direct kon worden hergebruikt, waren de voordelen van deze methode toch groot. Zo is het proces volledig mechanisch, waardoor de blootstelling aan asbest op papier tot ongeveer eenderde of zelfs een kwart wordt gereduceerd. In de praktijk is die blootstelling in feite tot nul teruggebracht. Verder is ook de productie hoger, en is er geen gevaar of overlast voor de omgeving van het terrein. De DGW&T is dan ook zeer tevreden over het project. En de vliegbasis kan binnenkort beschikken over een schoon oefenterrein, zij het een jaar later dan gepland. Voor Van Hees is het allemaal nog niet afgelopen. Voorlopig ligt het geïmmobiliseerde puin nog op de stortplaats opgeslagen. Inmiddels is een gedoogbeschikking aangevraagd, om het materiaal te mogen verwerken in de fundering van een weg. Het bedrijf verwacht dat die beschikking binnenkort afkomt.

Goede oplossing

Het hele traject is dus nog niet afgerond, maar wel is nu al bewezen dat het immobiliseren van asbest met schuimbitumen ook echt werkt. Verschillende overheden hebben zich hiervan bij het werk op Woensdrecht ook al vergewist. Ondertussen gaat het zoeken naar een definitieve oplossing van het asbestprobleem, het verwijderen en vernietigen van alle asbestdeeltjes, nog gewoon door. Want met alle euforie over het onschadelijk maken van de vezels, het immobiliseren blijft een tijdelijke oplossing. Het zal vermoedelijk nog een tijdje duren voor het technisch mogelijk is ook de kleine asbestdeeltje uit het puin te halen.

Onderzoek naar definitieve oplossing gaat gewoon door

Reageer op dit artikel